Våld i nära relationer

av admin den 5 juni 2014

Av Wiktoria Granath, Verksamhetsutvecklare, Landstinget i Värmland, Psykiatrins FoU-enheten.

Det händer då och då att vi genom massmedia får veta att någon utsatts för våld av sin partner eller en person som står i nära relation till offret. I sådana situationer tycker kanske ni som jag, att det inte skulle behöva hända.

Men tyvärr händer det och det händer alldeles för ofta. Därför läser jag med glädje den nya handboken för regional samverkan i Värmland och handlar om våld i nära relationer. Boken är ett redskap för alla som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som utsätts, eller utsätter andra, för våld i nära relationer.  Det känns bra att hälso- och sjukvården tillsammans med alla de övriga myndigheterna har kommit överens och klargjort ansvarsområdena mellan varandra. Nu finns det hopp om att vi kan skydda de våldutsatta och att våldutövare får rätt stöd.

Handboken ger en klar bild av ansvarsområde och sättet vilken de olika myndigheterna jobbar på. I boken kan man exempelvis få en bild av hur polis och åklagare arbetar med våld i nära relationer. Som en riktig bra handbok innehåller den viktiga telefon nummer, aktuella lagar och förordningar och allt annat som kan vara bra att veta i samband med bemötande och hanterande av våld i närarelation. Blir du nyfiken? Ladda ner handboken från www.lansstyrelsen.se/varmland

Temavecka om våld i nära relationer
Just nu pågår en temavecka om våld i nära relationer på Sveriges radio. Projektet är ett samarbete mellan flera redaktioner på SR och ämnet lyfts fram i inslag och program i alla kanaler. Här hittar du alla inslag från P4 Värmland Kollar – Våld i nära relationer där bland annat Kjerstin Almqvist, enhetschef på psykiatrins FoU-enhet intervjuas om barn som bevittnat våld och vilken hjälp som finns att få i Värmland

 

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: