Tillit, samberoende och samverkan

av Karin Haster den 13 maj 2014

Nya perspektiv är en arena för kommuner och landsting som främjar samverkan eller samberoende, som vår landstingsdirektör fört in som ett centralt begrepp. Just samberoende är en förutsättning för att vi ska höja livskvaliteten för värmlänningen genom våra gemensamma stödinsatser. Varje år ses politiker och tjänstemän/kvinnor i Sunne under två dagar för att utvärdera samverkan men också ha en dialog om framtiden. I år skedde detta den 8-9 maj.

I Värmland har vi valt att arbeta utifrån fyra utmaningar:

  • Äldres hälsa
  • Riskbruk/riskbeteende
  • Psykisk hälsa
  • Sårbara familjen

Nya perspektiv är en unik möjlighet som vi alla har anledning att vara stolta över. Jag har haft förmånen att arbeta inom psykiatriområdet inom både kommun och landsting sedan dryga 20 år och vet hur mycket bättre vi blivit på att samverka och insikten om att vi är samberoende visar att vi kommit långt! Samverkan är dock som god kondition, en färskvara som hela tiden måste underhållas.

Förhållningssättet till varandra är Se, Ge och Le och ledorden är Tillit, Samberoende och Samverkan.

Vi behöver tillsammans följa hela processer och ha kunskap om var vi samlar våra resurser. För att öka kvaliteten så måste vi ha en helhetssyn som medför att vi inte arbetar i stuprör utan hängrännor! Vi ska följa, utvärdera och ompröva våra beslut för att ständigt bli bättre!

I dagarna har  undersökningen Värmlänningarnas liv och hälsa 2012 kommit ut och här finns delar som bekymrar mig och som lyftes de här dagarna, delar där vi måste arbeta tillsammans.

Vi kan se att HBTQ personer är väldigt utsatta och i hög utsträckning har en hög psykisk ohälsa som kan leda till ett riskbeteende, vi ser att depressionsproblematik och utmattningssyndrom är tre gånger så vanligt bland personer som är utsatta för våld i nära relationer och att våld i nära relationer leder till ohälsa,  psykisk ohälsa kan också leda till ett riskbruk av tex alkohol, andelen gymnasieungdomar som har en liberal inställning till droger har ökat och här måste vi ta ett gemensamt krafttag!

I Nya perspektiv finns både landsting, skola och socialtjänst representerade så vi har alla förutsättningar att tillsammans hitta bra arbetssätt!

Så till sist några citat från Leo Razzak styrelseordförande för Fryshuset i Stockholm och en inspiratör som vet vad det betyder att leva utanför och vara utsatt, som vågar säga vad han tycker och som inte bara tycker utan också förslår lösningar och vill vara med och göra jobbet!

Om man ska förändra samhället så innebär det sannolikt att man får en del högerkrokar och att man fyller på ”dra åt helvete kontot”.

Man behöver se verkligheten som den SER ut och inte hur den SÅG ut!

Vi ska vända motgångar till bensin för att ha bränsle till förändringar som måste genomföras och vi ska göra problemskapare till problemlösare!

Bokmärk/Dela
Fler

{ 1 kommentar… läs den nedan eller lägg till en }

1 Ola Lindgren 15 maj 2014 kl. 10:54

Det är mänskligt att fokusera på det som fattas istället för på det som finns. Vara-bristen är ju vår arvedel. I Liv och hälsa 2012 finns dock också sådant att vara glad åt och kanske nöjd med. Ibland är glaset halvfullt, inte halvtomt.
Unga vuxnas självrapporterade psykiska hälsa verkar, om något, ha blivit litet bättre sedan år 2000. BUP har kanske till och med bidragit till den utvecklingen.

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: