Läkarrekrytering pågår!

av admin den 9 maj 2014

 Av Els den Teuling, studierektor för AT- och ST-läkare i Division psykiatri samt medicinskt ledningsstöd till divisionsledningen

Inom division psykiatri arbetar vi aktivt med rekrytering av specialistläkare i psykiatri. Divisionen behöver inte bara fler läkare för att vårda patienter och bidra till divisionens utveckling, utan även för att handleda våra AT- och ST-läkare. Under januari 2015 kommer dessutom läkarkandidater från Örebros universitet hit till verksamheten. Även då behöver vi specialistläkare så att vi kan ge studenterna en intresseväckande introduktion till psykiatrin.

Vi har för närvarande fem ST-läkare som utbildar sig till vuxenpsykiater och två som utbildar sig till barn- och ungdomspsykiater. Vid årsskiftet räknar vi med att ha totalt nio ST-läkare inom vuxenpsykiatrin. Målet är att vi ska ha femton till tjugo ST-läkare inom Division psykiatri från år 2016 och framåt. Så kan vi säkra försörjningen av specialistläkare i framtiden.

Vi har kommit en bit på vägen mot vårt mål, men det finns fortfarande för få psykiatriker i divisionen som helhet. Framförallt inom öppenvården. Våra specialistläkare deltar också i rekryteringen genom att via sina professionella nätverk informera om divisionen och våra arbetsplatser för att attrahera kolleger på andra orter och i andra länder. Dessutom åker Kerstin Aldefors Persson, HR-strateg för division psykiatri, och jag till olika mässor. Den 10 maj finns vi på Karriärmässan för läkare som Sveriges läkarförbund anordnar i Stockholm. I samband med att vi deltar på mässan annonserar vi också ut specialisttjänster till våra olika verksamheter.

Vi kan nu också erbjuda en post doc tjänst på tre år vid psykiatrins FoU-enhet till en specialist som disputerat. Det innebär en möjlighet att forska på halvtid parallellt med kliniskt arbete på den andra halvan.

Till hösten åker vi till ytterligare två mässor för att nå ut till ST-läkare och svenska studenter som läser utomlands.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: