Brukare och personal ska arbeta som jämlika parter

av Karin Haster den 4 maj 2014

Hade förmånen att delta på en konferens vi Karlstads universitet om integrerad psykiatri . Dagen inleddes av Mikael Malm och Ing-Marie Wieselgren från Sveriges kommuner och landsting (SKL).  De gav en beskrivning av arbetet på SKL men också om brukarinflytande och samverkan. Brukaren har avgörande makt! Brukare och personal ska arbeta som jämlika parter där vi tar vara på allas kapacitet och kunskap. Vi behöver arbeta mer med kombinationsinsatser där vi stödjer brukarens återhämtning genom smarta strategier och kompensation för vissa svårigheter till exempel genom kognitiva hjälpmedel.
Vi fick också ta del av föreläsningar kring kognitiva funktionsnedsättningar och svår psykisk sjukdom och alkohol. Budskapet var att vi behöver vara mer proaktiva istället för reaktiva, att vi behöver fråga mer och vara aktivt nyfikna på patienters skäl till olika beteendemönster och vilka skäl som motiverar till förändring.
Acceptance and Commitment Therapy– ACT gjorde mig väldigt nyfiken och jag vill veta mer!
Konferensen som helhet ingav hopp och kunskap med ett fokus på en psykiatri för framtiden!
Bokmärk/Dela
Fler

{ 1 kommentar… läs den nedan eller lägg till en }

1 Ola Lindgren 12 maj 2014 kl. 11:38

Om vi ska kunna hjälpa våra patienter så behöver vi vara några andra än de är och kunna något annat än vad de kan. Detta innebär en skillnad, en assymetrisk relation, där en behöver hjälp och den andra är till hjälp. Ofta är det en beroende- eller maktrelation som vi måste vara ytterst varsamma med, så att den inte leder till maktmissbruk.
Naturligtvis krävs också ett samarbete. Det kallar vi för terapeutisk allians.
Det är en närmast biblisk sanning att det är hälsosamt att acceptera livets villkor och begränsningar (ACT), men det behövs nog ofta mer än så. Anpassning och hjälpmedel är psykiatrins ena ”ben”, att hjälpa människor att öka sin autonomi och livsduglighet genom psykiskt arbete, trots svårigheter och obehag, är det andra.

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: