Lärorik och uppskattad temadag om DSM-5

av Susanne Boman den 2 maj 2014

Den amerikanska psykiatriska föreningens diagnostiska manual DSM, uppdaterades 2013 och kommer ut på svenska hösten 2014. Division psykiatri hade förmånen att ha översättaren av DSM-5 hos oss på en temadag den 24 april på Karolinen  i Karlstad.

Jörgen Herlofson som är psykiater och psykoterapeut tog oss med på en resa genom DSMs uppkomst och utveckling fram till idag. Men inte bara det, han lyckades visa manualens begränsningar och vikten av att beskriva patientens symtom i sitt sammanhang. Vilka omständigheter har bidragit till symtomens uppkomst, vad underhåller dem, vilka resurser har patienten och vilka riskfaktorer finns? En riktig klinisk diagnos innefattar allt detta, inte bara en DSM eller ICD kod.

I sin föreläsning till medarbetarna i division psykiatri tog han upp de övergripande förändringarna i kapitlen av den nya utgåvan DSM-5. Därefter hölls tre målgruppsanpassade föreläsningar, en för läkare i allmänpsykiatri, en för psykologer i allmänpsykiatri och en för medarbetare inom barn och ungdomspsykiatrin. Där fanns utrymme för egna tankar och funderingar med givande diskussioner.

En av de större förändringarna i DSM-5 jämfört med DSM-IV-TR, är att tillstånd som vanligtvis uppkommer i barndomen har flyttats till andra kapitel. Några andra förändringar är att bipolära syndrom får ett eget kapitel och att det tillkommit ett kapitel om trauma och stressrelaterade syndrom. Det multiaxiala systemet har slopats och delen om symptom/besvär som kan vara i fokus för klinisk utredning och behandling har utvidgats. Inte bara vi som deltog utan även Jörgen var väldigt nöjd med dagen eftersom han fick med sig ett gott förslag till en bättre term han ska använda i den nya översättningen.

 

Els den Teuling
Studierektor
Division Psykiatri

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: