Bättre levnadsvanor på rull!

av admin den 11 februari 2014

Värmlänningar sträck på er! Psykiatrin i Värmland är först ut i landet med att brett och systematiskt sprida kunskap om hur vi kan stötta patienter till bättre levnadsvanor genom projektet som kom att heta just Bättre levnadsvanor.

Vi har nu haft två heldagsutbildningar och planeringen pågår för att alla 700 anställda i psykiatrin i Värmland ska få en grundutbildning.  Det finns redan fem anställda på öppenvården i Karlstad som blivit Levnadsvaneombud och kommer att ha ett särskilt ansvar för att teori ska bli praktik, så att säga. De har varit till Stockholm och bevaka Levnadsvanedagen med temat Från vision till verkstad som ordnas för tredje året .

Innehållet eller grunden för projektet är de riktlinjer från Socialstyrelsen som ger oss vårdpersonal konkreta råd om hur vi ska stötta patienter att förändra och förbättra sina levnadsvanor. Eller sagt på ett annat sätt: metoder för att förebygga sjukdom. Psykiatrin arbetar nu tillsammans med Folkhälsan för det gemensamma målet att det ska bli verkstad.

I slutändan så ska allt detta gagna patienten förstås. Hur den som är patient ska få hjälp och stöd att så långt det är möjligt, ha det bra med sig själv och sina levnadsvanor. Det kan ske på många olika sätt. Det kan handla om att äntligen, äntligen på allvar sluta röka, kanske en förestående operation gör att diskussionen kom upp. Eller att någon med svåra och långdragna psykiska besvär får sällskap och fixar att ta en liten promenad nästan varje dag. Eller om en annan patient med hjälp av en taktfullt ställd fråga får ögonen på sin alkoholkonsumtion och ändrar den och upptäcker att ångesten på lördagsmorgon försvinner. Eller om ett recept på fysisk aktivitet gör att depressionen faktiskt blir lite, lite lättare att stå ut med. Att få svara på frågor om sina matvanor och bli erbjuden ett samtal med en särskild utbildad rådgivare.
Eller det kanske allra, allra viktigaste: Hur den som lyckas ändra på en ohälsosam levnadsvana får både ett välbefinnande och en högre livskvalité.

Det är inte fy skam precis. Och det är ju inga vattentäta skott mellan dig och mig! Vem som helst kan drabbas av sjukdom, både till kropp och själ.

Så vi i projektgruppen kavlar upp ärmarna, jobbar hårt, hoppas på medvind och kanske kan vi trolla en smula!  Göra världen lite bättre!  Låt oss få veta vad du tycker! VI är här för allas vår skull!

Jill Taube

Överläkare och projektledare

Läs också
Inlägg Bättre levnadsvanor ger god hälsa
Artikel Värmlands Folkblad

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: