En utredning kan vara nyckeln till rätt stöd

av Anna Rådström Sigurdsson den 30 januari 2014

Inom Neuropsykiatriska samverkansprojektet börjar vi patientens individuella uppföljning med att hjälpa personen i situationer där han eller hon själv uttrycker att de har behov av stöd. Flera av de unga människor som utretts inom Neuropsykiatriska samverkansprojektet har inte etablerat sig på arbetsmarknaden och vill ofta ha om hjälp kring den sysselsättning de befinner sig i. Många deltar via Arbetsförmedlingen i någon form av arbetslivsinriktad rehabilitering eller i aktiviteter som ska leda till att den enskilde närmar sig arbete och egen försörjning. Några går i skolan men har stora svårigheter att ”få till det” för att få godkända betyg.

En neuropsykiatrisk utredning kan leda till ökad förståelse för de anpassningar som behövs och vilken kravnivå som är rimlig att ställa på personen. Utredningen kan även vara en nyckel till de stödfunktioner som finns inom organisationer gällande arbete men även i hem och vardagsrutiner.

Det är mycket värdefullt att patienten har någon form av sysselsättning. Satsningarna som görs för att få ut unga människor i sysselsättning är bra då det minskar risken för utanförskap och ökad psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att alla aktörer samverkar i syfte att stötta individen att få sysselsättningen att fungera. Samverkan är inte bara gynnsamt för individen. Det har lärt mig att se saker från ett helhetsperspektiv när det gäller att jobba mot att personen ska få en fungerande vardag innehållande sysselsättning eller arbete trots diagnos.

 

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: