Människor är långt större än sina diagnoser

av admin den 20 januari 2014

I slutet av januari ska jag fara till Stockholm för att delta i en paneldiskussion på den årliga konferensen Psykisk (O)Hälsa. Det är, som säkert många läsare av denna blogg vet, en sammandragning för alla som arbetar med eller är intresserade av barns och ungas psykiska mående. Med tanke på hur mycket uppmärksamhet detta tilldragit sig i media så får man anta att intresset i år blir stort – och programmet ser onekligen spännande ut.

Vi har kallat ämnet för vår diskussion ”Panikångest, depression, bipolär sjukdom, Aspberger…floran av diagnoser växer och skapar bilder av vilka vi är”. Kanske är det en konstig titel. Men vi ville betona hur starka diagnoser är, vilken kraft de har i att forma vår bild av oss själva. En psykiatrisk diagnos är ju inget neutralt arbetsverktyg, ingen strikt medicinsk beteckning. Den bär på symboliska undertoner, på associationer (negativa och positiva), på hopp och fruktan. Den säger något , oftast rätt oklart, om hur framtiden skall bli.

 Inget fel i detta. Vi behöver diagnoser, precisa och välgrundade. Vi behöver dem för att förstå och hjälpa. Och inte bara vi: även en människas omgivning, anhöriga, vänner och arbetskamrater, måste ha något att förhålla sig till. Den som upplevt lättnaden hos en människa som brottats med samvetskval och otillräcklighetskänslor inför sig själv och sitt beteende när han/hon får en diagnos – den personen kan knappast enkelt avfärda psykiatriska diagnoser. Men diagnoser kan också stämpla, stigmatisera, låsa fast självbilden, stå i vägen för utveckling.

Så vad ska vi säga i panelen? Jag tänker mig att det får bli vad nog de flesta som arbetar med psykiatri redan tänker: Vi får göra allt vi kan för att sätta diagnoser som fungerar väl, och vi får göra det omsorgsfullt. De som diagnostiseras får inte ledas att tro att diagnoser är öden , eller att de sammanfattar allt om deras person. Människor är långt större än sina diagnoser. Vi kan visa dem det.

Rolf Ahlzén.
Läkare på psykiatriska öppenvården i Karlstad och docent i medicinsk humaniora.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: