Jag valde Landstinget i Värmland för min ST-utbildning i vuxenpsykiatri

av Susanne Boman den 9 januari 2014

Jag bestämde mig redan vid 22 års ålder att jag ville syssla med psykiatri. Hjärnan har alltid fascinerat mig och jag tycker om den slags patientkontakt psykiatri innebär med många samtal och frågor som ska lösas. ST-tjänstgöringen vid divison psykiatri inom Landstinget i Värmland har skapat möjligheter för mig att utveckla både mig själv och verksamheten. Under ST-tiden får man chansen att jobba över hela division psykiatri. Det ger en inblick i alla verksamheter vilket gör att man har möjlighet att bidra med olika förbättringsförslag.

Angelos Gkrozos

Angelos Gkrozos

Idag är jag är färdig specialist och ansvarig läkare vid psykosenheten på psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Karlstad. Diagnosgruppen psykos har alltid intresserat mig. Det är spännande att arbeta med psykospatienter och det finns mycket man kan göra för dem.

Viktigt med planering
En god planering är avgörande för att få ut så mycket som möjligt av sin utbildning. Jag inledde min ST-tjänstgöring med att lägga upp en utbildningsplan tillsammans med psykiatrins studierektor. Vi kom bland annat fram till att jag skulle inleda min tjänstgöring med några månader vid slutenvården. På avdelning går man bredvid en färdig psykiater och jobbar väldigt nära varandra. Sen fortsatte jag mitt första år som ST inom psykiatrisk öppenvård. Jag fick mycket gott stöd både från handledare och från övriga i personalgruppen. Det hjälpte mig att snabbt lära känna alla och känna mig hemma.

Många utbildningsmöjligheter
Jag upplever att tillgången till utbildningar varit god och att kurserna hållit hög kvalitet.  Jag hade stor nytta av att tidigt delta i kursen om kommunikation och bemötande som landstinget anordnar. Den gav viktig kunskap om hur man ska bemöta psykiatriska patienter vilket är lämpligt om man inte tidigare arbetat inom psykiatri. Deltar man på  lunch-till-lunchföreläsningarna får man träffa kollegor från andra landsting, vilket är väldigt givande. Samtidigt berättigar föreläsningarna till de intyg som man behöver under utbildningen.

Jag har även deltagit vid ett antal utländska kongresser. Senast var jag i USA på American Psychiatric Associations gigantiska kongress som samlar cirka 35 000 psykiatriker på en och samma plats, en ganska häftig upplevelse.

Angelos Gkrozos
Vuxenpsykiater
Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Karlstad

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: