Studiebesök på rättspsykiatriska kliniken Rågården i Göteborg

av Susanne Boman den 22 december 2013

Friskvårdsgruppen vid rättspsykiatrin i Kristinehamn har nyligen gjort studiebesök på den rättspsykiatriska kliniken Rågården i Göteborg. Rågården har fyra rehabiliteringsenheter, en akut-enhet och sammanlagt finns det ca 96 vårdplatser. Syftet med studiebesöket var att få se deras aktivitetshus och hämta inspiration inför vår flytt till nya lokaler.

Aktivitetshuset
Till Rågårdens aktivitetshus kommer  patienter för att delta i rehabiliterande aktiviteter som är planerade utifrån individuella behov. Lokalerna på Rågården är utformade så att de skall efter-likna en normal vardag ute i samhället. Aktivitetshuset ska representera de platser man går till när man lämnar hemmet. Här deltar man i strukturerade, mer arbetsliknande, sysselsättning, fysisk aktivitet och sjukgymnastik, fritidsaktiviteter och social samvaro. Något som vi tyckte var intressant var hur man tar vara på personalens olika intressen och erfarenheter och applicerar detta i verksamheten i aktivitetshu-set.

Till Aktivitetshuset hör också ett annex och aktivitetsplatser på frigångsområdet. Det finns café, biblio-tek, musikrum, hantverkslokal, snickeri, multimedialokal, motionslokal, sporthall, träningsbad och skola. I den inre parken finns möjlighet till trädgårdsarbete. I Annexet finns en lokal för att arbeta med hundar samt en verkstad. På frigångsområdet finns fotbollsplan, minigolfbanor, motionsslinga, ut-flyktsplatser och ytor för trädgårdsodlingar. I Aktivitet Akut finns utrymme för fysisk aktivitet, hant-verk, snickeri och social samvaro.

I aktivitetshuset, Annexet och Aktivitet Akut arbetar sjukgymnaster, socioterapeuter, aktiveringspeda-goger och arbetsterapeuter. Dessutom deltar personal med andra yrkestillhörigheter från andra enheter i verksamheten i arbetet med att handleda i aktiviteter.

Det var väldigt roligt att vi fick chansen att se allt som de erbjöd och man fick med sig många idéer till vår egen verksamhet som man kan prova på i den mån det är möjligt. Om man ska jämföra vår verk-samhet med den i Göteborg tycker vi ändå att vi har ett bra utbud av aktiviteter att erbjuda våra patien-ter.

Malin Hall
Behandlingsassistent
Rättspsykiatrin i Kristinehamn

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: