Att praktisera som vård- och stödsamordnare

av admin den 18 december 2013

Mitt namn är Chinoor Palanijafi och jag är en 21-årig student som läser vid vård och stödsamordnar programmet vid Karlstads universitet. Jag har alltid varit intresserad av både psykologi och filosofi. När vi i gymnasiet skulle välja utbildning rekommenderade både min psykologi lärare och skolans studievägledare mig vård och stödsamordnar utbildningen. Mina förväntningar på denna utbildning är att det ska leda till ett jobb där jag kan arbeta med att hjälpa barn och ungdomar.

Just nu har jag min praktik vid Neuropsykiatriska samverkans projekt som drivs av division psykiatri. Förutom att gå bredvid en vård- och stödsamordnare har jag fått följa en sjuksköterska och en arbetsterapeut för att få en inblick i deras arbete inom projektet. Mina uppgifter har varierat och gett mig en inblick i både utrednings och uppföljningsarbete. Förutom att vara med på enskilda patientbesök har jag har deltagit på anhörigintervjuer, diagnosdiskussioner och varit på hjälpmedelsinstitutet för att se på hjälpmedel.  Jag har även deltagit på samverkansmöten samt gjort studiebesök ute i andra verksamheter där man arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering.

Under min praktiktid har fått erfarenhet av att samverkan mellan olika aktörer och organisationer är viktigt för att den enskilda ska få ett så bra stöd som möjligt och skapar trygghet hos individen och anhöriga. Sammantaget har jag lärt mig att det är stora skillnader inom förmågor, behov och önskemål hos individer med neuropsykiatrisk problematik, även om de har samma diagnos. Därför tycker jag att det är viktigt att se till den enskilda individens behov och önskemål när man utformar stödet. Fokus ligger då på individen och inte på diagnosen, vilket jag tycker är underbart för det är här brukar tillfredställelsen ökar och patienterna känner att det är någon som lyssnar på dem och deras egna önskemål.

Chinoor Palanijafi
Vård och stödsamordnarstudent
Karlstads universitet

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: