Kvalitesregistret – Det ska inte handla om tur!

av admin den 4 december 2013

 

Mia Carlström

Mia Carlström

 Så som du själv vill bli behandlad ska du vara mot andra…  Genom sig själv känner man andra
Dessa levnadsregler och ordspråk känner nog de flesta igen och tycker om. Men de kan vara nog så knepiga att följa.

De flesta av oss kommer förmodligen någon gång under vår livstid ha en kris som är av psykisk karaktär. Om vi har tur klarar vi ut det på egen hand med familj och vänner som tillräckligt stöd. Behöver vi vård inom psykiatrin vill vi att den håller god kvalité. Det ska heller inte handla om att ha tur för att få bra vård.

Kvalitetsregister är register där man registrerar vad för vård patienter i hela Sverige har fått och får. Registren har funnits inom den somatiska vården länge. Nu upprättas register även för psykiatrisk vård i syfte att göra vården bättre och mer jämlik.

Jag som brukare får nu vara med och påverka psykiatrins utveckling genom att ingå i en arbetsgrupp som jobbar med kvalitetsregister inom psykiatrin. Det är ett mycket viktigt uppdrag där våra åsikter och erfarenheter som brukare uppskattas och blir tagna på allvar. 

Arbetet med kvalitetsregister inom psykiatrin är relativt nytt.  Vi, brukarna, har inte varit med från början och konstruerat frågorna som ställs när behandlaren registrerar i kvalitetsregistret. De mjuka frågorna, som vi anser måste till för att kvalitén i vården ska höjas, finns inte där ännu.  Frågor som handlar om bemötande, respekt och delaktighet. Vår åsikt att dessa frågor är viktiga att ha med delas av de övriga i gruppen och vårt mål är att jobba för att de ska bli en del av registerfrågorna.

Av egen erfarenhet vet jag att man som patient vill vara delaktig i sin egen vård. Vi vill ha tillgång till bästa tänkbara vård och möta kompetenta och medkännande människor som bryr sig om vad vi vet om oss själva och vad vi vill ha ut av vården. Brukarinflytande är inte något nytt fenomen men jätteviktigt i kvalitetsarbetet. Jag liknar brukarinflytande med hur mycket inflytande våra barn och ungdomar idag har över sina liv. De vet inte alltid vad som är bäst för dem, men de får vara delaktiga i många beslut vi vuxna tar.

Så som du själv vill bli behandlad ska du vara mot andra…

Mia Carlström
Attitydambassadör för (H)järnkoll med erfarenhet både som brukare och som anhörig av ADHD och Aspergers syndrom.

Ytterligare inlägg om Kvalitetregister

 

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: