Psykisk ohälsa kostar hälsa och förkortar livet.

av admin den 21 oktober 2013

Vi vet idag att psykisk ohälsa kostar hälsa och förkortar livet. För kvinnor med så mycket som 20 år och för män med 17 år. Det visar en färsk rapport från Socialstyrelsen.  Då avses all psykisk ohälsa och inte bara svår psykisk sjukdom som schizofreni eller bipolär sjukdom.

Orsakerna är förstås flera för att inte säga många, men den somatiska samsjukligheten spelar en stor roll. Har man en svår psykiatrisk sjukdom förlorar man troligtvis än mer och troligtvis har man också en lägre livskvalité.

Jill Taube, psykiater och projektledare

Jill Taube, psykiater och projektledare

Att stötta patienter till att välja en sundare livsstil skulle det kunna påverka?
WHO säger att sundare levnadsvanor kan förebygga

  • 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke
  • 30 procent av all cancer
  • eller fördröja utvecklingen av diabetes typ-2

Detta är bara en droppe i havet av all kunskap och forskning som finns men får illustrera och ge färg så här långt. 

Projekt ”Bättre levnadsvanor”
Vi vet alltså att den psykiatriske patienten far illa med tanke på hela hälsan och vi vet att det går att förändra. Allt detta tillsammans har gjort att psykiatrin i Värmland har startat projektet ”Bättre levnadsvanor” för att på bred front försöka förändra den här bilden.

Jag heter Jill Taube, är psykiatriker och kommer från Stockholm och har fått förmånen att vara med och leda detta projekt. Det är mina älsklingsfrågor och jag har jobbat och jobbar fortfarande med friskfaktorer i psykiatrin. Grunden i projektet är att jobba med rökning, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Allt detta ska genomsyras av ett hälsofrämjande förhållningssätt vid samtal om levnadsvanor. Stödet finns i Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder från Socialstyrelsen 2011.

Läs fler inlägg av Jill Taube
Levnadsvanor på turne´
Bättre levnadsvanor ger god hälsa

Bokmärk/Dela
Fler

{ 1 trackback }

Bättre levnadsvanor på rull! | Levnadsvanebloggen
17 februari 2014 kl. 13:37

{ 0 kommentarer… lägg till en ny }

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: