Hur vi jobbar med förbättringar vid rättspsykiatrin

av Ylva Wibell den 19 september 2013

Rättspsykiatrin är för tredje gången med i genombrottsprojektet Bättre vård mindre tvång som arrangeras av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Vi är ett team på fyra personer, en från varje rättspsykiatriskavdelning som medverkar samt vår cheföverläkare och verksamhetschef.

Teamet har fått formulera vilka problemområden och behov vår verksamhet har. Utifrån det har vi satt upp mätbara mål.  För att veta att en förändring är en förbättring måste man kunna mäta detta. Det sker med hjälp av enkäter.

Våra mål handlar om kunskap kring lagstiftningen som styr vårt dagliga arbete, att personalen ska känna trygghet i rutiner som rör utslussning, att personalen ska ha kännedom om patienterna i öppenvård på ett tydligt sätt och att närstående ska känna sig delaktiga i vården av sin anhöriga

Metoden bygger på PDSA, som står för Planera, Gör (engelskans do), studera och agera. Våra tester ska redovisas i månadsrapporter och slutligen ska arbetet sammanställas i en projektrapport med tillhörande visuellpresentation/film, som ska visas på det sista LS, lärandeseminariet, som är i november 2013.

Projektet som pågår i åtta månader innebär mycket grupparbete med teamet, med stöd från ledarskapsteamet. Dessutom åker man på kursträffar vid tre tillfällen. 

Varje månad genomförs medarbetarenkäter, för att säkerställa god arbetsmiljö. Det kan bli lite tjatigt, så vi vill passa på att tacka våra medarbetare för hjälpen.’

Våra mål är att:

  • 100 % av medarbetarna ska känna sig kunniga inom de lagstiftningarna som styr vårt dagliga arbete. På en skala 1-10, skatta sig själva sju eller högre.
  • 100 % av medarbetarna ska känna till och känna sig trygga i arbetsordningen, kring utslussning från slutenvård till öppenvård. På en skala 1-10, skatta sju eller högre.
  • 100 % av medarbetarna ska känna till antalet öppenvårdspatienter, dess ansvariga sjuksköterska och kunna vara behjälplig gentemot samverkanspartners. På en skala 1-10, skatta sju eller högre.
  • 100 % av närstående ska känna sig delaktiga i sin närståendes vård. På en skala 1-10, skatta sju eller högre.
  • 80 % av inneliggande patienter ska känna sig trygga på avdelning.

Har ni frågor eller synpunkter är vi mer än tacksamma att höra dem.

Hälsningar
Avd 80- Lennart
Avd 81- Elenor
Avd 82- Björn
Avd 83- Marcus

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: