Samtal med en sommarvikarie på rättspsykiatrin

av Ylva Wibell den 3 september 2013

Under sommarperioden, när ordinarie personal vid rättspsykiatrin turas om att ta semester tar vi in ett antal sommarvikarier. Sommarperioden sträcker sig över 8 veckor och är indelad i två fyraveckorsperioder. En del vikarier har sommarjobbat här tidigare. Något som i sin tur ibland lett till att de fått ett fast jobb hos oss.

Jag har träffat en av våra sommarvikarier, Maria, för att höra hur hon upplevde det att jobba hos oss.  Maria läser till undersköterska och skötare och är ny sommarvikarie för i år. 

1. Varför sökte du till rättspsykiatrin som sommarvikarie?
Anledningen till att jag sökte är att jag gjort min praktik som skötare här på avdelning 81, en avdelning som fungerar som rehabilitering avdelning och så kallad utslussningsavdelning. Arbetet kändes rätt från första start. Jag tycker om både personalen och patienterna. Jag trivs för att det är ett omväxlande jobb och att man inte är inlåst på avdelningarna hela dagarna. Jag är till exempel med på hembesök, åker med på aktiviteter med arbetsterapin och är med på patientärenden och så vidare.

 (Inom rättspsykiatrin finns för närvarande fyra  avdelninar.   Förutom ovannämda avdelning finns även avdelning 80 intagning, avdelning 82 habilitering och avdelning 83 rehabilitering.)

2. Har du tidigare jobbat inom vården?
Jag har haft ett timvikariat på Beroendecentrum i Karlstad och även sommarjobbat där.

3. Har jobbet stämt med dina förväntningar?
Ja!  Det måste jag säga, att förväntningarna stämt in….”Jag älskar ju det här jobbet”

4. Har jobbet de här sommarmånadernagjort dig mer nyfiken på att jobba inom rättspsykiatrin?
Ja,  jag har verkligen känt att jag skall ägna mig åt just detta. Jag kommer att försöka ”hänga” mig kvar här, jag har just fått reda på att jag fått ett kortare vikariat här.  Jag är jätteglad för det.

5. Är det något du vill tillägga?
Jag kan verkligen rekommendera denna arbetsplats.  Tycker man om att jobba med människor så ska man verkligen söka hit!

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: