En vård och stödsamordnare behöver vara bra på att lyssna

av admin den 3 juni 2013

Bland det viktigaste i mitt arbete som vård och stödsamordnare är att lyssna på personens önskemål kring sin tillvaro. Vad är personen inte nöjd med? Hur kan vi skapa positiv förändring? Vilka styrkor ska vi bygga vidare på? Vilka svårigheter behöver kompenseras för?  Det kan vara allt från att skapa strategier för sin vardag till att minimera stress. Svaren på dessa frågor och många fler bidrar till att skapa ett helhetstänk och en struktur kring personens vardag. Något som är centralt när man arbetar med vård- och stödsamordning. Ofta har brukaren själv svaren på många frågor, men behöver ibland hjälp att finna svaren.

Att ha en vård- och stödsamordnare som man känner förtroende för ger det stöd som man så väl behöver i den processen. En person med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan lätt bli mycket stressad när det uppstår svårigheter inom ett område vilket i sin tur lätt kan leda till att personen mår dåligt och att funktionsförmågan försämras. Med hjälp av en vård och stödsamordnare kan man undvika detta.

Att hjälpa personen hitta vilka lagstiftningar som reglerar insatser och vilka insatser som finns att tillgå är också något som man ofta hjälper till med som vård och stödsamordnare. En ansökan om en insats som blir beviljad kan bli ett viktigt steg för personen i hans eller hennes förändringsarbete. Det kan tex vara boendestöd för att få hjälp med struktur och rutiner hemma, kontaktperson för att komma igång med en aktivitet eller för att bryta social isolering, kontakter inom vården, kontakter som behövs för ekonomiska frågor kring sin försörjning.

Ofta, men inte alltid, är medarbetare från flera huvudmän som Kommunen, Landsting, Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen inblandade i en brukares vardag på något sätt. Då är det bra om man bildar resursgrupper där även anhöriga och brukaren själv ingår. Syftet med resursgruppen är att skapa ett integrerat stödjande närverk kring brukaren samt höja livskvaliteten för brukaren och de anhöriga.

Vill han eller hon ut i arbete och sysselsättning finns det goda chanser till bra stöd genom de verksamheter och projekt som finns i Karlstad med omnejd idag www.samspelet.se. För att det ska finnas förutsättningar för rehabilitering att bli framgångsrikt, måste det finns en vilja hos personen själv att förändra sin situation. Det är också viktigt att vi som handläggare, behandlare och övriga stödpersoner beaktar brukarens rätt till det egna inflytandet i rehabiliteringsarbetet.

Anna Rådström Sigurdsson
Vård och stödsamordnare

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: