Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

av Karin Haster den 30 maj 2013

Division psykiatri har ett ledningsteam och två förbättringsteam som arbetar i ett projekt för att öka användandet av kvalitetsregister inom psykiatrin i Värmland.  Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag.

Maria Rönningen, Heini Nilsson och Lisa Pellikka berättar om arbetet med Kvalitetsregister.

Maria Rönningen, Heini Nilsson och Lisa Pellikka berättar om arbetet med Kvalitetsregister.

Alla nationella kvalitetsregister innehåller personbundna uppgifter om diagnos, behandling och resultat. När ett register är fullt utbyggt blir det möjligt att följa upp vad som åstadkoms i sjukvården för alla patienter i landet på det område registret omfattar. Det blir också möjligt att följa upp vad enskilda landsting, sjukhus eller kliniker åstadkommer.

Det finns ett 70-tal nationella kvalitetsregister i drift. Vi har valt att arbeta med registren Busa och Bipolär under projekttiden. Syftet med BUSA är att erbjuda mått för nationella kvalitetsjämförelser inom vården för personer med ADHD.  BipoläR  är registret för bipolär affektiv sjukdom. Vi kommer successivt införa ytterligare register vartefter som arbetet skrider framåt.

I eftermiddag träffas ledningsteamet för att fatta övergripande beslut om handlingsplanen. Inledningsvis kommer registreringarna att kräva ett hårt arbete men i längden medför delaktigheten i registren en kvalitetshöjning av vården. Det skapar också möjlighet till tydligare delaktighet och högre patientsäkerhet.

Heini Nilsson, chefssekreterare vid rättspsykiatrin i Kristinehamn och deltagare i projektet kring kvalitetsregister berättar om erfarenheter från registrering i registret RättspsyK. Alla rättspsykiatriska enheter i Sverige deltar i registret. Rätt insatser för patientens bästa är en utvecklingssatsning som görs genom RättspsyK. Rättspsykiatri i Värmland har valt att fokusera på utveckling av patientens fysiska aktivitet och levnadsvanor där patientens upplevelse av fysisk hälsa står i fokus.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: