Hur kunskap om rehabilitering, stöd i återhämtning och delaktighet har utvecklat psykiatrin

av admin den 21 maj 2013

Förra veckan hade jag förmån att delta på konferensen Möjlighetens metoder 2013. Den handlade om hur kunskap om rehabilitering, stöd i återhämtning och delaktighet för personer med psykiska funktionsnedsättningar har utvecklats under de senaste åren och kan fortsätta att utvecklas i framtiden.

Det blev en hel del berättelser om egna erfarenheter. Brukarerfarnas erfarenheter av psykiatri och psykiatrisk omvårdnad var blandade. Den tydliga röda tråden genom alla föreläsningar och berättelser från brukarerfarna var vikten av att använda brukarnas kunskap och erfarenheter. 

Både föreläsare och brukarerfarna pratade om betydelse att vara personlig i omvårdnadssammanhang. Att vara personlig betyder inte att man är privat. Det är nästan en förutsättning att kunna vara personlig i kontakten med den som man vill skapa en relation med. Och en bra relation är grunden till bra samarbete i återhämtningsprocesen.

Under en av kongressens många seminarier pratade David Ershammar, socionom och strateg vid förvaltningsledningen för Psykiatri Skåne, om strategier för stärkt brukarinflytande och arbetet med stigmatisering i psykiatri och socialtjänst. Arbetet handlade om att ge den psykisk sjuka individen tid och förutsättningar för återhämtning. Den enskilde ska finna sätt att förstå vad som har hänt och att man själv är expert, att man är mer än sin sjukdom.

Viljan att förändra och förbättra psykiatrisk vård och de sociala insatserna finns också i många andra länder. En av gästföreläsarna på konferensen var Julie Repper. Hennes föreläsning gav oss en inblick hur fungera både, den engelska psykiatri och psykiatrin i Nottingham. Julia talade om betydelsen av återhämtningsinriktat arbete för såväl brukare som personal, behovet av organisatoriska förändringar och hon hade en del förslag på metoder för utvärdering.

 Jag blev berörd av de verklighets berättelser som brukarerfarna delade med sig. Det var en mycket bra konferens som både berörde och inspirerade. Med mig hem har jag inte bara minnen och kunskaper men också en mycket bra bok” Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiatriska funktionshinder”.

Wiktoria Granath
Verksamhetsutvecklare
Psykiatrins FoU-enhet

 Wiktoria arbetar främst med att genomföra händelseanalyser och journalgranskning inom den allmänpsykiatriska slutenvården i Värmland. Hon håller även utbildningar för anställda från både kommun och lanstinget om Samordnad individuell planering och hur planen ska användas och införas i verksamheten.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: