Utvecklar vården för ätstörningspatienter vid psykiatrisk avdelning

av Karin Haster den 13 maj 2013

Jag vill presentera ett intressant blogginlägg från avdelning 46, en av våra psykiatriska avdelningar som har ett stort engagemang att utveckla vården. Deras vision, utifrån nuläget på avdelningen, är att fortsätta arbeta med att öka tillgängligheten för inneliggande patienter och att arbeta mer utifrån vårdmodellen patientnärmre vård till alla patienter på avdelning.

Att skapa ett nära samarbete med andra kontakter inom landstinget men även utanför landstinget (exempelvis kommuner) och anhöriga för att ytterligare utveckla vården till patienten är också en vision i framtiden. 

Karin Haster

 

Under hösten 2012 gick några av oss i arbetsteamet på avdelning 46 en utbildning om ätstörningar via Karolinska institutet. Syftet med utbildningen var att inleda ett mer aktivt utvecklingsarbete för vård av ätstörningspatienter i slutenvården i Värmland.

I augusti 2012 tillsattes en resurstjänst på avdelning 46 för att börja ett arbete med att tillgodose vården kring ätstörningspatienterna. Resurstjänsten har haft som uppgift att samordna vården tillsammans med övrig personal på avdelningen. I arbetsteamet läggs fokus på att patienten ska känna trygghet och delaktighet i sin egen behandling . I processen jobbar vi med mål och delmål tillsammans med patienten. Det primära målet för slutenvården är att häva svälten. Under den här tiden har vi haft glädjen av att utveckla oss i vårt arbete tillsammans med patienterna. Vi ser nu ett mer utvecklat patientnära arbete med ätstörningspatienter på avdelningen.

Vi har arbetat med att strukturera arbetet och tydliggjort syftet med behandlingen för våra patienter. Patientens egna åsikter och upplevelse av vården har haft stor vikt för oss i utvecklingsarbetet. Ett annat viktigt mål har varit att utveckla samarbetet med Centrumför ätstörningar som har en stor roll i behandlingsarbetet kring våra patienter.

Vi har fortfarande en utmananande tid framför oss där vi ständigt försöker utveckla och förbättra vården och samarbetet omkring patienter som behöver heldygnsvård för ätstörningar i Värmland.

Malin Jörgensen, resurs, avd 46

Johanna Andersson, sjuksköterska, avd 46

Bokmärk/Dela
Fler

{ 1 kommentar… läs den nedan eller lägg till en }

1 Ola Lindgren 14 maj 2013 kl. 08:25

Det skulle vara spännande att få läsa något om innehållet i behandlingen på avdelningen. Läkemedel, samtal, roller och relationer, anhörigarbete, svårigheter, hur ni ser på ätstörningar och vad/hur ni gör för att tillsammans med patienterna ”häva svälten”?

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: