Etikcafé – om etik och bemötande i slutenvården

av Susanne Boman den 18 april 2013

Mona Noreklint  och Lotta Langeneryd är ambassadörer för kampanjen (H)järnkoll. De är också timanställda av division psykiatri för att vara med och utveckla vården utifrån patientens perspektiv då båda har egen erfarenhet av psykisk sjukdom. Här berättar de om en av de aktiviteter som görs genom (Hjärnkolls kampnjen:

Etikcafé träffarna är skapade för personer som arbetar inom psykiatrin och vill bidra till en viktig diskussion om etik och bemötande på arbetsplatsen. Träffarna ger en  chans att prata om viktiga frågor i en avslappnad atmosfär där alla kan få lätta på trycket och umgås. Grupperna består av vårdpersonal och ambassadörer från Hjärnkoll.

Som underlag för diskussonen använder vi oss  av en  TVdokumentär  som heter ”Sluten avdelning” . Filmen är gjord av  Maud Nycander och ger en unik skildring av livet på en sluten psykiatrisk avdelning.

Etik café

Det första Etikcafét för personal inom divison psykiatri hölls den 13 mars.  Då träffade vi, Mona och Lotta,  personal från avdelning 46 i Karlstad för ett par timmars samtal. Det kändes väldigt lärorikt och intressant!

Etiska caféer är inplanerade för grupper av personal från övriga psykiatriska avdelningar i Psykiatrihuset under hela våren.

 Mona Noreklint  och Lotta Lagneryd 

 

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: