Från de månatliga arkiven:

april 2013

Nu tar vi krafttag för Kvalitetsregister i Värmland!

av Karin Haster den 26 april 2013

Etikcafé – om etik och bemötande i slutenvården

av Susanne Boman den 18 april 2013

Att jobba som psykiater i Värmland

av Susanne Boman den 12 april 2013

Konstutställning i Brukarrummet Förgätmigej

av Susanne Boman den 5 april 2013