Arbeta tillsammans för patientens bästa väg genom vården

av Karin Haster den 28 januari 2013

Division psykiatris ledning har haft planeringsdagar på Frykenstrand där vi arbetat med ledningens genomgång. Dag ett var en uppföljning av 2012 inkluderat en redovisning av KPP(kostnad per patient) och dag två fasade in oss i 2013 med landstingets plan och kommunikationsstrategi som bas.

 Vi arbetade med förbättringar, eliminering av slöserier, granskning av kvalitetsbrister, patientsäkerhet och spännande utmaningar inför 2013-2015. Vi beslutade oss för sju prioriterade områden där vi skapade arbetsgrupper med en ansvarig samordnare för var och en. De sju prioriterade områdena är: Patientsäkerhet, egenkontroll, vård och stödsamordning, beroendevård, rekrytering, resurser och strukturer kopplat till neuropsykiatriska utredningar, heldygnsvård barn och unga.

Vi hade lean och produktionsplanering som bas och kvalitet och patientens bästa väg genom vården som tak. Syftet med dagarna är att arbeta tillsammans över verksamhetsgränser och säkerställa patientens bästa väg genom vården.

 Sammanfattningsvis utifrån 2012 kan vi också säga att massor av arbete är genomfört och att kvaliteten är hög!

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: