Planeringsdagar med blickarna framåt

av Karin Haster den 25 januari 2013

Full uppmärksamhet

Full uppmärksamhet

Under två dagar har psykiatrins alla verksamhetschefer, avdelningschefer och verksamhetsutvecklare träffats och tillsammans planerat inför 2013. Vi inledde planeringsdagarna igår den 24/1 med en genomgång av hur 2012 har varit.

Fredrik Berns går igenom psykiatris preliminära KPP rapport

Fredrik Berns går igenom psykiatris preliminära KPP rapport

Bland annat har vi gått igenom Division psykiatris preliminära KPP rapport (Kostnad Per Patient) för 2008-2011 som sammanställts av Fredrik Berns. KPP är en metod för att beräkna kostnaden för varje enskild patient och vårdkontakt. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting(SLK).  Uppgifterna används bland annat i en databas för verksamhetsanalys och förbättringsarbete. KPP möjliggör effektiv analys av processer, vårdtjänster, patienter och resurser av verksamheten.

Chefssekreterare Catharina Forssten Andersson dokumenterar

Chefssekreterare Catharina Forssten Andersson dokumenterar

Vi har tittat på hur våra patienter är fördelade mellan Värmlands 16 kommuner, den totala kostnaden och medelkostnaden. Fredrik har bl a visat på kostnad per jämförbara besök inom de olika öppenvårdmottagningar och även på kostnad för återbud/uteblivet besök samt kostnads- och kommunfördelning inom slutenvården. Processorienterad ekonomisk verksamhetsinformation möjliggör effektiv analys av processer, produkter, patienter och resurser. Kartläggningen av processerna och aktiviteterna samt länkningen mot den enskilda vårdkontakten utgör kärnan i konceptet. När slutrapporten är klar skickas den till SKL och till deras databas för jämförelser med andra landsting.

 Idag fortsätter planeringsdagarna med blickarna framåt – vad är viktigast att göra 2013.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: