Riksdagens socialutskott besöker psykiatrihuset

av admin den 22 januari 2013

Under en timme I går eftermiddag kom riksdagens socialutskott tillsammans med ett antal representanter från landstinget på besök till psykiatrihuset. Temat för dagen var brukarinflytande i utvecklingsarbetet av psykiatrin i Värmland.  

Kjerstin Almqvist (chef vid psykiatrins Fou-enhet och adjungerad professor) inledde med att ge en översikt över alla instanser som behöver fungera gemensamt för att ett reellt brukarinflytande ska komma till stånd. Bland annat framhöll hon hur viktigt det är att forskningsmiljöer i olika regioner verkar tillsammans.

Därefter beskrev Karin Haster, tf divisionschef, de olika utvecklingsprojekt som igångsatts och genomförts här i Värmland under de senaste åren där ökat brukarinflytande har varit en gemensam nämnare. Exempel på sådana insatser är implementeringen av Vård och stödsamordning, formandet av brukarråd, anställning av brukare och vår medverkan som kampanjlän i regeringens Hjärnkollskampanj. Inte att förglömma är ju vårt fina brukarrum förgätmigej beläget mitt i psykiatrihuset.

Karin berättade också om planerna på att under 2013 genomföra en brukarstyrd brukarrevision på divisionen. Ett sådant initiativ vittnar om att ledningen ser vikten av brukarsamverkan i utvecklingsarbetet och verkligen ger sig vinn om att få höra brukarnas röster.  Vid en sådan granskning lämnas nämligen processen helt i händerna på de brukare som genomför den och man får rak återkoppling om brukarnas erfarenheter och åsikter.

Därefter höll jag (Katarina) en kort genomgång om brukarstyrda brukarrevisioner och dess förtjänster för verksamheter, personal och brukare.

Efter fikapaus gick allesammans upp till Förgätmigejrummet. Susanne Bomans fina bok Psykiatrin i Värmland fanns att få av den som ville och åtskilliga exemplar gick åt. I Förgätmigej fanns bland annat Lotta Lagneryd som är landstingsanställd, gammal attitydambassadör och en av initiativtagarna och ansvariga för Förgätmigejrummet. Där fanns också Karl-Peter som är erfaren som brukarrepresentant och nybliven ambassadör. Besöket avslutades med öppen diskussion och frågestund.

Katarina Grim
(Katarina är verksam vid Karlstads universitet och har egen erfarenhet av psykisk ohälsa)

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: