Basutbildning i vård och stödsamordning

av admin den 14 januari 2013

Inom projektet Integrerad psykiatri genomfördes 2010 en Basutbildning i Vård och stödsamordning för personal inom de värmländska kommunernas socialpsykiatri samt landstingets division psykiatri.

I utbildningen deltog totalt 200 personer på olika orter runt om i länet. Då efterfrågan på en ny utbildning uppkommit har Kristinehamns Folkhögskola, KPS fått i uppdrag att anordna en ny omgång. Denna gång inte i projektform utan som en fortbildningsinsats i form av en 5-dagars utbildning förlagd i Karlstad.

Kursens mål är liksom förra omgången att bilda team med personal från både kommun och landsting och skapa en gemensam kunskapsbas för en effektiv samverkan. Detta uppnås genom att deltagarna får ett gemensamt fokus genom tydliggörande av respektive organisations uppdrag, lagstiftning, rutiner och synsätt, samt kunskap om evidensbaserade vård- och rehabiliteringsmetoder. Syftet är att stärka samverkan mellan kommun och Landsting, alltid med patienten/brukarens bästa i fokus.

Utbildningen består av föreläsningar och gruppdiskussioner. Bland föreläsarna finns både personal från kommun och Landsting representerade. Mer info om föreläsarna och vad de kommer prata om finns i inbjudan och i kursplanen.

Under projektiden arbetade Ulrika Gullberg som samordnare för utbildningen för utbildningen men när hon nu börjar sitt nya arbete som verksamhetsutvecklare på Landstinget har jag fått möjligheten att arbeta vidare med denna uppdragsutbildning inom vård och stödsamordning.

Hälsningar
Elisabeth ”Lisa” Bollås
Samordnare, Basutbildning Vård och stödsamordning
Lärare Specialpedagogiska Avdelningen
Kristinehamns Folkhögskola, KPS
elisabeth.bollas@regionvarmland.se
0550- 392 75

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: