Fösta kursen i Sverige om barn, unga och psykiska trauman

av admin den 8 januari 2013

Kjerstin Almqvist föreläser

Kjerstin Almqvist kursansvarig

För fösta gången i Sverige har det getts en kurs om barn, unga och psykiska trauman. Kursen hålls vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri (KCK), Uppsala universitet. Kursen är ett samarbete med Karlstads universitet och jag har varit kursansvarig tillsammans med Anna Norlén från Rädda Barnen, P-O Michel och Kerstin Bergh Johannesson från KCK.

Det var mer än 200 sökande från hela landet till de 25 kursplatserna, vilket var väldigt roligt. Vi har känt på oss att inom barn- och ungdomspsykiatrin ökar intresset för att lära mer om hur man känner igen, utreder och behandlar psykiskt traumatiserade barn och ungdomar har ökat. De flesta som deltog i kursen arbetade just i barn- och ungdomspsykiatrin, men det fanns även de som arbetade på Barnahus, i socialtjänsten eller i skolan.

 Svårt att ställa frågor om hur barn har det i sina familjer
Det har varit spännande dagar, både tack vare bra föreläsare (till exempel Anders Broberg, Carl-Göran Svedin och Staffan Janson) och genom diskussionerna med deltagarna. Många av kursdeltagarna vittnade om hur svårt man har att ställa frågor om hur barn har det i sina familjer. Att fråga föräldrar om missbruk och våld i nära relationer är obehagligt och man undviker ofta att ta upp sådant som föräldrarna kan bli irriterade av. Det är lättare att prata om hur barnet beter sig och vilka symtom barnet har.

 Samtidigt beskrev forskare efter forskare det nära sambandet mellan att barn utsätts för misshandel, våld mellan föräldrarna, övergrepp och vanvård i olika former och psykiatriska symtom som koncentrationssvårigheter, aggressivitet, ångest, depression och självskadebeteende. Det gäller inte bara omedelbara reaktioner hos barnet. Psykisk traumatisering ger ofta upphov till livslångt lidande, och vi vet idag att många av våra vuxna patienter har utsatts för svåra upplevelser under uppväxten, så kallad komplex traumatisering, som ger svåra psykiatriska symtom och sänkt funktionsförmåga.

Risken att barn inte får de insatser som behövs
En annan svårighet som återkom i kursdeltagarnas beskrivningar är risken att barn inte får de insatser som behövs eftersom man inte tar reda på bakgrunden till barnens symtom. Särskilt sorgligt är det eftersom behandlingsmetoderna för psykisk traumatisering har utvecklats så mycket att många barn och ungdomar kan bli symtomfria om de bara får tillgång till rätt insatser.

 Beskrivningar av forskning om behandlingsmetoder som traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) och eye movement desentisation and reprocessing (EMDR) är verkligen mycket uppmuntrande. När det gäller EMDR har vi flera behandlare i vår division som är utbildade, men jag har uppfattat att det trots det är relativt ovanligt att man använder EMDR förutom på centrum för traumatisk stress. När det gäller TF-KBT måste jag förresten passa på att tipsa om att det finns en utbildning på nätet som ger en bra första introduktion. Jag tror det är en riktigt bra metod för att arbeta med psykiskt traumatiserade barn och deras föräldrar.

Kjerstin Almqvist är chef vid psykiatrins FoU-enhet och adjungerad professor vid Karlstads universitet. En adjungerad professur betyder att någon utanför universitetet finansierar tjänsten med ett särskilt syfte. I Kjerstins fall finansierar landstinget tjänsten. Hennes uppdrag är att föra den akademiska världen och vården närmre varandra samt att bidra till forskningsutvecklingen inom psykiatrin. Ett av hennes aktuella uppdrag är att vara kursansvarig för kursen Barn, unga och trauma, vid Uppsala universitet.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: