Hur man lyckas med att skapa en god utbildningsmiljö

av Karin Haster den 13 december 2012

Studierektor Els den Teuling och AT-läkare Sara Stenmark

Studierektor Els den Teuling och AT-läkare Sara Stenmark

Vi är på studiebesök i Västervik för att lära mer kring psyk AT och hur man lyckats med att skapa en fantastisk utbildningsmiljö. Det finns mycket vi kan lära oss av medarbetare under utbildning oavsett yrkeskategori. Vi tar med oss en hel del hem och vi kommer skapa en handlingsplan för rekrytering och god utbildningsmiljö. 

Från höger Rune Andersson, psykiater och Erik Jodal, ST-läkare, båda verksamma på öppenvården i Karlstad

Från höger Rune Andersson, psykiater och Erik Jodal, ST-läkare, båda verksamma på öppenvården i Karlstad

Vissa saker kan vi genomföra direkt, andra åtgärder behöver planeras. Både långsiktiga och hållbara planer. Det vi ska säkerställa på direkten är att vi tillhandahåller en lärande organisation och att vi har ett gott bemötande, där vi tillvaratar kunskapen och anstränger oss för att studenter har en god utbildningsmiljö. Det ska kännas tryggt, man ska bli sedd och bekräftad och man ska få pröva sina kunskaper under trygga former .

Vi är en blandad grupp som åkt till Västervik på besök, där vi har förmånen att vara en grupp som direkt när vi kommer hem (och redan här på plats) kan börja arbeta kring detta.

Vi har börjat en spännande resa!

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: