Division psykiatri – Live från Medicinska riksstämman i Stockholm

av Claus Vigsø den 29 november 2012

Överläkare Jonas Nilklasson visar upp psykiatrins nyutgivna bok utanför montern på stämman.

Överläkare Jonas Nilklasson visar upp psykiatrins nyutgivna bok

Just nu pågår Medicinska riksstämman i Stockholm. Stämman är Sveriges största tvärvetenskapliga mötesplats för hela vårdteamet. Division psykiatri finns på plats med en monter i utställningshallen. Division Psykiatri och Landstinget i Värmland representeras av överläkare Kenneth Boss, överläkare Jonas Niklasson, verksamhetschef Anna-Karin Törnqvist, HR-strateg Kerstin Aldefors-Persson och divisionschef Claus Vigsø.

Stämman öppnade igår med relativt få gäster. Det har blivit mycket bättre i löpet av torsdagen. Vi pratar psykiatri med våra besökare och delar ut vår nya bok Psykiatrin i Värmland. Berättelser ur psykiatrins vardag. Den fungerar som ett dragplåster och är ett utmärkt sätt att visa upp vår verksamhet på ett attraktivt sätt.

I montern har vi till morgon haft besök av SVT som håller på med en intervjuserie angående hyrläkare. Programmen kommer att visas i flera reportage under nästa vecka. 

Förutom ett unikt tillfälle till fortbildning över specialitets- och åldersgränserna, erbjuder Riksstämman

Claus Vigsö, divisionschef berättar om vårt intressanta arbetsområde inom psykiatrin

Claus Vigsö, divisionschef berättar om vårt intressanta arbetsområde inom psykiatrin

 en social mötesplats att träffa kollegor under mer avslappnade former. Under förmiddagen har vi haft besök av kommande kollegor, läkare under utbildning, som vi hoppas ska bli intresserade av vårt intressanta arbetsområde inom psykiatrin. Här på Medicinska riksstämman samlas varje år stora delar av Sveriges läkarkår, övriga i vårdteamet, beslutsfattare, verksamhetschefer, politiker och näringsliv för dialog och debatt om sjukvårdens utveckling. Det är en viktig arena för psykiatrin i Värmland att delta på, inte minst ur rekryteringssyfte.

Anna-Karin Törnqvist visar upp boken för intresserad besökare.

Anna-Karin Törnqvist visar upp boken för intresserad besökare.

Förutom hälso- och sjukvård är innehållet på mässan starkt kopplat till våra andra aktörer i samhället vilket visar sig bland utställarna. Vår montern är beläget rakt överför Försäkringskassans monter och mitt emellan ett bemanningsföretag och ett försäkringsbolag, på en av huvudstråken nära ingången. Det gör att det kommer mycket folk förbi – och stoppar in hos oss , kanske lockade av boken och godisskålen. Det ger oss en chans till att växla några ord.

Vår nyutgivna bok Psykiatrin i Värmland.

Vår nyutgivna bok Psykiatrin i Värmland.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: