Intresserade ungdomar sökes till projekt!

av David Sweet den 20 november 2012

Arbetet i projektet Team Muraren Unga Vuxna fortskrider.  Följ teamet i deras arbete med att möta och hjälpa unga vuxna i ett tidigt skede för att motverka psykisk och fysik ohälsa. Under denna höst 2012, befinner sig projektet i kartläggningsfasen:

Just nu håller vi på att kartlägga vilka behov av vård och insatser unga vuxna i Arvika, Eda och Årjäng har. Under kartläggningen riktas alla remisser på personer födda 1983-1994 direkt till Team Muraren. Kartläggningen innefattar bland annat psykiskt mående, den sociala situationen, sysselsättning, eventuellt missbruk och behov av olika insatser. Utifrån det vi ser av kartläggningen och det vi lär oss från olika studiebesök ska vi utöka tillgängligheten och vårdutbudet för unga vuxna.

Förslag på arbetssätt är exempelvis ”drop in”, snabba bedömningar, grupper, anhöriginformation och kvällsmottagning. En fördel är att våra lokaler Team Muraren ligger centralt och utanför sjukhusområdet med närhet till kommunikationer och samarbetspartner. Denna lokal är ändamålsenlig för att ta emot unga vuxna och deras anhöriga både enskilt och i grupp.

Vi har ansökt om olika bidrag till projektet. Nu hoppas (vi att)pengar kommer att strömma in så att vi kan göra något riktigt bra för den här målgruppen. År 2013 kan bli ett ”dunderår” där vi bygger upp en verksamhet riktad till unga vuxna.

Nästa steg i projektet blir att stärka och bygga upp samverkan med samarbetspartner inom Arvika, Årjäng och Eda kommun. Därefter utforma lämpliga arbetssätt där lättillgängligheten genomsyrar verksamheten.  Men hur det går återkommer vi till i ett annat blogginlägg.

Intresserade ungdomar sökes
Något som ska göras framöver är att rekrytera 18- till 29-åringar till en referensgrupp – att stöta och blöta idéer, en ”think tank” och ett bollplank. Frågor som vi vill ha svar på redan nu är:

1. Om det fanns en mottagning för unga vuxna (18-29 år), vad skulle du söka för i så fall?
2. Hur skulle du vilja söka (ringa, online-boka etc.)?
3. Till vem eller vilka skulle du vilja söka?
4. Hur skulle du vilja ha information om en sådan mottagning? Hur tror du att du skulle hitta den?

Du som är i ålder 18-29 år. Är du intresserad att delta?
I så fall, hör av dig till Team Muraren i Arvika genom följande e-post adress:
anne-marie.eriksson@liv.se

David Sweet

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: