Pärlor från djupet.

av Karin Haster den 5 november 2012

Eda kommun har utsett 2012 till ett folkhälsoår. Målet är att utveckla ett ökat intresse, förståelse och engagemang hos kommunens invånare för hälsofrågor i allmänhet och deras egna möjligheter att göra hälsofrämjande val i synnerhet – såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Under folkhälsoåret arrangerar kommunens Folkhälsoråd en mängd aktiviteter. Bland föreläsningarna som erbjöds under oktober månad fanns Mona Noreklint och Lotta Lagneryd. Båda är engagerade i kampanjen (H)järnkoll. De är också timanställda av division psykiatri för att vara med och utveckla vården utifrån patientens perspektiv och båda har egen erfarenhet av psykisk sjukdom. Under föreläsning berättar de om sina upplevelser av själsliga och andliga kristillstånd, hallucinationer, bemötande och att komma tillbaka till ett bra liv.

 
Kul att Mona Noreklint och jag fick vara med och föreläsa under Uppmärksamhetsveckan. Vi blev bokade av Folkhälsosamordnare Mimmi Adolfsson, genom (H)järnkoll och det var

Pärlor från djupet- föreläsning i Eda kommun

 vår första öppna föreläsning. Vårt föredrag hette ”Pärlor från djupen- om återhämtning från psykoser och andliga kriser.”

Publiken på Charlottenbergs bibliotek var så fin. Efter vårt föredrag och fika informerade Personligt Ombud, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) och Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS) om sina verksamheter. Att sedan sakta gå genom Charlottenberg till stationen och vänta på tåget i ett tomt väntrum, där en affisch om vårt föredrag hängde på väggen, var en härlig, filmisk upplevelse.

Här nedan en liten förklaring till vår titel på föredraget:

Pärlor från djupen – om återhämtning från psykoser och andliga kriser
När människor har läkt från en kris. Har hämtat sin pärla. Har tagit den gamla berättelsen och transformerat en del av den till en plats där den nya berättelsen kan växa fram. Då är det viktigt att samhället ser och förstår pärlan de bär. Förstår att det inte går att gå tillbaka och upprepa situationen som orsakade krisen. Inte gå tillbaka och arbeta på samma sätt. Inte gå tillbaka och kommunicera på samma sätt. Ge lov till ett annat sätt att vara som ger omgivningen del av pärlans glans. Så att samhället också börjar transformera delar av sin gamla berättelse så att en ny kan växa fram.

Om inte detta görs riskerar de krisdrabbade att hamna i en jojo med fler kriser och detta utan att samhället fått del av deras inre arbete. Det är både ur individens och samhällets synvinkel viktigt att få ställa om till hjärtats arbete. Att få stöd att kunna arbeta på ett nytt sätt. Där det går att värna den egna integritetszonen, den egna sfären.

påminn mig om att varje stund
är en pärla att putsa glänsande

påminn mig också att putsa
i fullkomlig stillhet

Denna bakomliggande fullkomliga stillhet, närvarande i allt, går att känna. Går att få kontaktmed. I stunden. Nu.

Lotta Lagneryd

Läs mer om folkhälsoåret

http://www.eda.se/folkhalsoaret

och om föreläsningen
http://www.eda.se/forelasning-om-psykisk-ohalsa–__35956

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: