Nystartat projekt vill öka tillgängligheten för unga vuxna

av Susanne Boman den 29 oktober 2012

Psykiatriska öppenvården i Arvika arbetar sedan våren 2012 med ett projekt som riktar sig till Unga vuxna med psykisk ohälsa. Syftet är att fånga upp unga vuxna i åldern 18-29 år i ett tidigt skede. Man vill också arbeta aktivt för att motverka allvarlig och långvarig psykisk ohälsa, suicid samt bryta social isolering och utanförskap.

Vi har sett att unga vuxna med psykisk ohälsa är en växande grupp. Det finns starka tecken på att patienter som söker vård i åldersgruppen 18-29 år ökar.

Idag kan det vara svårt för unga vuxna att hitta rätt i systemet. Hittills har psykiatrin varit mindre framgångsrik att nå och hjälpa dessa patienter, att bryta deras isolering och utanförskap. Unga vuxna är en grupp som behöver tidiga insatser för att bryta den negativa spiralen mot utanförskap och psykisk ohälsa. Ledorden ”lätt in, rätt insats och rätt ut” ska vara synonymt med psykiatri. En sensation bara det! Därför är ökad tillgänglighet och effektivitet en viktig del som projektet arbetar för att förbättra.

Med det här projektet vi vill därför rikta oss direkt till de unga vuxna och undersöka deras behov av hjälp samt ta reda på hur vården bäst kan nå dem. Vi vill också stärka och utveckla samverkan med brukarorganisationer, anhöriga, primärvård, socialtjänsten, BUP, kommunen, Arbetsförmedling och Försäkringskassan.

David Sweet
Sjukgymnast på Team Muraren, psykiatriska öppenvården i Arvika

Bokmärk/Dela
Fler

{ 1 kommentar… läs den nedan eller lägg till en }

1 David Sweet 26 november 2012 kl. 12:13

Imorgon på Team Muraren ska vi träffa ett tjog med folk från olika verksamheter – att stöta och blöta hur vi bäst kan samverka till att bättre bemöta Unga Vuxna. Nu händer det saker!

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: