Reflektioner från rösthörarkonferens i Stockholm

av Karin Haster den 23 oktober 2012

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) anordnade i september en konferens om att höra röster – det som kallas audiella hallucinationer. Mona Noreklint och Lotta Lagneryd besökte konferensen. Båda är timanställda av division psykiatri för att vara med och utveckla vården utifrån patientens perspektiv och båda har egen erfarenhet av psykisk sjukdom.

I brukarled har länge ifrågasatts om psykofarmaka och ”ta-bort-rösterna-mentaliteten” inom vården är den mest verksamma för den psykiatriska patientens tillfrisknande och återhämtning.  Trevor Eyles, psykiatrisjukskötare och psykoterapeut från Danmark, berättade om Århus-metoden. Han fick 2003 fria händer att tackla patienters röstproblematik och startade en (1) rösthörargrupp.  Det visade sig att patienterna i sina diskussioner med varandra kunde närma sig sina egna röster med nyfikenhet och genom olika metoder skedde förändringar.  Somliga rösthörare förlorade sina röster, andra lärde sej hantera dem och för några få hände ingenting alls. Idag – 2012 – har Århus 8 pågående rösthörargrupper igång och över hela Danmark nära 200 grupper!

Psykiatrin Södra i Stockholm arbetar kontinuerligt med självhjälpsgrupper för rösthörare. Boken  ”Förstå och hantera röster” har tagits fram av deras forskningsenhet. Den används i arbetet och inkluderar en intervjumall, Maastricht-intervjun, som syftar till att ge patienten verktyg att fundera över hur, på vilket sätt och när rösterna ställer till problem.
En mycket fin dag som avslutades med att Beate Grimsrud läste ur och berättade kring sin bok ”En dåre fri”.

Mona Noreklint och Lotta Lagneryd

http://www.rsmh.se/

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: