Framtidskonferens för Framtidens psykiatri!

av Karin Haster den 15 oktober 2012

Det låter vackert och stort och faktum är att det arbete som våra deltagare i genombrottsprojektet utfört är stort! Värmland har haft några team som arbetat aktivt med att höja kvaliteten vid tvångsåtgärder men också minska användningen av tvång.

Deltagarna i teamen var i förra veckan på den avslutande konferensen för genombrottsprojektet, anordnad av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Vi bjöds på föreläsningar och seminarier där vi fick möjlighet att få inputs för framtiden. Bland annat lyssnade vi till Göran Hägglund som tydliggjorde att framtidens psykiatri har en tydlig plats bland regeringens prioriteringar. Att skapa delaktighet och ta vara patienter och anhörigas erfarenheter är framgångsfaktorer och att arbeta med kontinuerliga uppföljningar.

Vi fick också höra brukares och anhörigas egna erfarenheter av vården och vi har förbättringsområden…

Tillsammans kan vi förbättra vården och det är en så tydlig väg för mig att det är just tillsammans!

Utställningen ”En annan tid” fanns också på plats för oss att besöka och den berörde starkt. Denna utställning ska vi se till att boka så att vi får den till Värmland. Bilden som ni kan se kommer från utställningen.

Till sist från denna konferens och för hela projektet: Ett stort tack till Susanne Suvanto för din medmänskliga värme, ditt stora engagemang och din enorma energi! Jag vet att du läser vår blogg och hoppas att du ser vår hälsning från Värmland.

Jag vill också passa på att välkomna våra nya medlemmar i bloggteamet! Är du nyfiken på dem så gå in under bloggteam och möt dem där!

Jag vill avsluta med en dikt som berör och önskar er en härlig höst tills vi ses igen!

Om jag verkligen brydde mig om dig
skulle jag se dig i ögonen när du talar till mig
skulle jag tänka på vad du säger snarare än vad jag ska säga när du slutat
skulle jag höra dina känslor tillsammans med dina ord

Om jag verkligen brydde mig om dig
skulle jag lyssna utan att försvara mig
skulle jag höra utan att bestämma om du har rätt eller fel
skulle jag berätta när jag gjort bort mig och när det gick bra

Om jag verkligen brydde mig om dig
skulle jag skratta med dig men inte åt dig
skulle jag tala med dig och inte till dig
och jag skulle veta när det är tid att vara tyst

Om jag verkligen brydde mig om dig
skulle jag inte klättra över dina murar
skulle jag vänta utanför tills du släppte in mig genom porten
skulle jag inte låsa upp dina hemligheter
skulle jag vänta tills du gav mig nyckeln

Om jag verkligen brydde mig om dig
skulle jag tycka om dig i alla fall
och jag skulle be om det bästa du kan ge
och försiktigt dra fram det ur dig

Om jag verkligen brydde mig om dig
skulle jag lägga handboken åt sidan
och lämna mina lösningar hemma
föreställningarna skulle upphöra
vi skulle vara oss själva

av Ruth Senter

Bokmärk/Dela
Fler

{ 3 kommentarer… läs dem nedan ellerlägg till en }

1 Ann-Louise 20 oktober 2012 kl. 07:58

En reflektion på kommentarerna är att det från SKL:s sida var tydligt att man förväntades använda en liten del av de stimulanspengar som projektet inbringade till att alla deltagare skulle ges möjlighet till att delta vid slutkonferensen. Att sedan deltagarna ska leva upp till vissa kriterier för att fullfölja uppdraget ställer jag mig frågande till.

För övrigt en mycket värdefull upplevelse att ha fått vara delaktig i ett så betydelsefullt förbättringsarbete.
Stort tack till Gunilla för hennes stora administrativa ansvar som teamledare och hennes presentation av teamens arbete som vi alla deltagare är stolta över.

2 bloggadmin 19 oktober 2012 kl. 11:28

Jag förstår att det kan kännas tråkigt att inte alla teamdeltagare var med på konferensen men ibland behöver vi göra prioriteringar.
Inom slutenvården valde vi att göra som många inom andra landsting. Vi sände en person per team till konferensen. Detta på grund av ekonomi- och bemanningsprioriteringar.
För att välja vilka som skulle åka sattes vissa kriterier upp. Alla uppfyllde inte dessa och vissa personer valde själva att avstå.
Tanken är också att de som var med på konferensen delar med sig av sina erfarenheter från den.

Gunilla Bertilsson Engh
Verksamhetsutvecklare
Allmänpsykiatriska slutenvården

3 Patrik 17 oktober 2012 kl. 07:48

Hej. Roligt att läsa och se att ni hade några bra dagar med den avslutande konferensen.
Tycker dock att det var tråkigt att inte alla deltagare från teamen fick möjlighet att följa med på konferensen. Vi har ju alla lagt ner lika mycket kraft och energi i att förbättra tvångsåtgärderna och minska tvångsvården.

MVH Patrik

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: