Från de månatliga arkiven:

oktober 2012

Reflektioner från rösthörarkonferens i Stockholm

av Karin Haster den 23 oktober 2012

Framtidskonferens för Framtidens psykiatri!

av Karin Haster den 15 oktober 2012

Bubbel i Förgätmigej

av Karin Haster den 11 oktober 2012