Varje dag blir vi lite bättre

av Karin Haster den 26 september 2012

Sarah jobbar inom rättspsykiatrin där man använder leanflödesscheman.

I vårt landsting satsar vi mycket på lean. Sarah, som är sjuksköterska inom rättspsykiatrin, berättar om hur det funkar i den verksamheten.

Karin  

Leanarbetet inom rättspsykiatrin

När vi fick till oss att vi skulle jobba med lean inom rättspsykiatrin ställde vi nog oss alla frågande. Hur skulle vi kunna applicera något som kom från bilindustrin till vården? Det är ju en sak att jobba med bilar utifrån löpande band-principen och en annan att jobba med människor som alla är unika individer.

Frågorna var många och det var ingen som hade det rätta svaret på hur det skulle funka. Det vi i alla fall förstod var att det skulle synliggöra patientens resa inom vården. Men alla har ju olika resor? Hur skulle det vara möjligt att standardisera ett vårdflöde? Det bildades en liten arbetsgrupp som började spåna på ett tänkbart arbetsätt.

Det beställdes whiteboard som så småningom tog form. Meningarna var delade angående dessa omtalade whiteboard som skulle införskaffas till alla avdelningar och om hur de skulle användas och om det över huvud taget var nödvändigt.

Snart började vi få kläm på hur vi skulle jobba med tavlan, samt alla post it-lappar och ”färgkoderna.” Och nu, cirka ett år efter införandet av lean har vi hittat ett fungerande och bra arbetsätt utifrån leanflödet. Vi har hittat och synliggjort varje patients unika vårdflöde och även effektiviserat vår omvårdnadsplanering kring varje patient. Nu kan vi på ett enkelt och tydligt sätt se vad som är gjort, planerat och genomfört på varje patient med en snabb och enkel blick på vår leantavla

Vi samlas kring leantavlan tre gånger per dag dels vid rapporteringen vid skiftbyten men även en gemensam genomgång med all tjänstgörande personal då vi tillsammans sitter ner och ”reflekterar” över dagen och om det har skett någon förändring eller synliggjorts några ny behov.

Vi har även börjat jobba med andra typer av leantavlor för att synliggöra verksamhetens och personalens flöden. Vi har även börjat jobbat utifrån en förbättringstavla, där vi gemensamt i personalgruppen lyfter upp saker som vi skulle vilja förbättra. En del av sakerna stannar på avdelningsnivå och andra förbättringsområden lyfts upp till andra arbetsgrupper och mötesforum.

LEAN är inget tillstånd utan en rörelse. Varje dag blir vi lite bättre.

Man synliggör ett behov och för att uppfylla behoven krävs det insatser/flöden. Aktiviteter i en viss ordning bildar ett flöde.

Sarah Mossfeldt
Sjuksköterska på avdelning 81, rättspsykiatrin

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: