Kongress om barnmisshandel och vanvård – del 2

av bloggadmin den 19 september 2012

När Kjerstin Almqvist var på International Congress on i Istanbul förra veckan föreläste hon om resultatet av insatser för barn som bevittnat våld mot mamma. Det berättade hon om härom dagen här i Psykiatribloggen. Under kongressen lyssnade hon också på många andra föreläsare. Några av dem berättar hon om här.

 Karin

Intressanta föreläsningar

Att åka på internationella konferenser är ofta ett bra sätt att bli uppdaterad på det senaste som händer i Sverige. Imponerad blev jag bland annat av Åsa Caters (Örebro universitet) presentation av RESUMÈ-studien, en befolkningsstudie där man intervjuat ungefär 2 500 svenskar om de har varit med om några traumatiska livshändelser och hur de i så fall reagerat på dem. Genom att det är ett så stort urval kommer vi att få en mycket bättre bild av hur vanligt det är att utsättas för våld och fara i olika former i Sverige.

Från Michigan till Värmland
Sandra Graham-Bearmann från University of Michigan var mycket inspirerande att lyssna på. Hennes program för barn som bevittnat våld mot sin mamma i hemmet, Kid’s Club, tillhör de insatser som visat sig fungera väl och ge goda effekter på barns psykiska hälsa så att både beteendestörningar och olika depressiva symtom minskar. 

Det är särskilt roligt eftersom Kristinehamn och Karlstads kommuner just har dragit igång ett försöksprojekt med hennes program som tack vare Sabina Gomez i socialtjänsten i Kristinehamn har översatts och introducerats i Sverige som ”Barnklubben”. Jag kommer också att samarbeta med Sandra när vi går vidare och utvärderar ”Barnklubben” i fler kommuner på Socialstyrelsens uppdrag, så det var roligt att träffa henne lite mer.

Skrämmande översikt av studier om vanvård
En annan riktigt spännande föreläsning hölls av Eamon McCrory. Den handlade om hur barns neurobiologiska utveckling påverkas och hämmas när de utsätts för traumatisk stress i barndomen. Han sammanfattade ett stort antal studier som gjorts, och gav en både pedagogisk och skrämmande översikt, kompletterad med de fantastiska avbildningar av hjärnan som nu är tekniskt möjliga att göra.

Studierna visar hur späda barn som utsätts för vanvård i olika former får en avvikande tillväxt i olika områden av hjärnan, bland annat en tunnare corpus callosum (förbindelsen mellan de båda hjärnhalvorna), försämrad tillväxt av hippokampus, en förstorning av amygdala (där känslor genereras och hanteras) och en sämre tillväxt av vissa delar av frontala cortex. Han konstaterade att barnen fick samma störningar som tidigare konstaterats att soldater som deltar i strid kan få, och vår kunskap om sambandet mellan att utsättas för traumatisk stress och risken att utveckla olika beteendestörningar eller psykiska sjukdomar får en nyans till.

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi har effekt
Det kan tyckas nedslående när forskningen visar på hur allvarliga skador barn får av svåra familjeupplevelser, men samtidigt kommer nu mycket forskning som visar på hur olika behandlingsmetoder ger positiva effekter.

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, TF-KBT, är en behandlingsmetod som får allt större genomslag, där ett stort antal studier visar goda effekter för barn som utvecklat en psykiatrisk problematik av olika trauman, till exempel sexuella övergrepp eller att bevittna våld mellan föräldrarna. Fortfarande är det dock ganska få barn- och ungdomspsykiatriska kliniker i Sverige där man regelbundet kartlägger barnens utsatthet för olika trauman och det är inte heller så många av de som jobbar i barn- och ungdomspsykiatrin som utbildats i TF-KBT. Men det hoppas vi snart kommer att ändras. Inte för att inte det man gör många gånger är bra och hjälper barn och ungdomar, men därför att vi kan bli ännu bättre.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: