Famna det friska

av Karin Haster den 12 september 2012

Psykiatrins divisionschef Claus Vigsø  är i dag i Stockholm på Dagens Medicins Psykiatridagen. Där diskuteras psykiatrins uppdrag och mål. Claus berättar här om sina tankar runt uppdrag och mål.

Karin

 

Det ska vara enkelt att få hjälp

I dag arrangerar Dagens Medicin Psykiatridagen 2012 där jag har blivit tillfrågat om jag vill bidra vid att delta i sista programpunkten för dagen: att ge min syn på vad psykiatrins mål ska vara, vad vi borde uppnå med dagens psykiatrivård och med det hur det konkreta uppdraget till verksamheterna bör se ut. Och det skall göras på 3-4 minuter!

Låt mig göra ett försök: i alla samhällen skiljer man exempelvis mellan gott och ont, rätt och fel, friskt och sjukt. Och indelar i det sammanhanget samhällets innevånare i dem som gör gott, dom som gör ont, dom som gör rätt, dom som gör fel, dom som är friska och dom som är sjuka.

Med kunskapen att vi själva vid den samhällsstruktur vi har i hög grad bidrar till synen på vem som är psykiskt sjuk eller lider av ett psykiskt tillstånd och vem som inte är psykisk sjuk eller inte lider av ett psykiskt tillstånd må ett av psykiatrins mål vara att inte skapa mera lidande än nödvändigt!

Vi bör bidra med att famna det friska, allt det som funkar, och stödja patienten i att komma vidare i sitt liv. Jag tänker mig psykiatrin som en parantes i patientens liv, och inte det motsatta.

Och samtidigt hålla diskussionen i liv kring frågorna om vilken betydelse det sätt vi har beslutat oss för att leva spelar in på förståelsen av vad som är psykisk sjukdom och inte.

Med dagens psykiatrivård borde vi uppnå att det är enkelt att få god hjälp! Enkelt, snabbt, på patientens premisser, med ett fokus som utgår uteslutande från patiens uttryckta behov. Det betyder att vi ska använda vår kunskap till att guida patienten vidare i sitt eget liv, med eller utan samtidig psykisk sjukdom.

Det konkreta vi kan göra i verksamheterna är att planera en vård som på ett enkelt och smidigt sätt respekterar patienten vid att erbjuda korrekt vård strax när patienten behöver den. Jag menar i princip att man inte bör vänta på vård, och vi har inom division psykiatri i Värmland haft ett mål om en maximal väntetid på 1 vecka till första besöket. Och på detta sätt försökt att visa att tid är en viktig faktor i strävandet efter att erbjuda en bra vård, som naturligtvis innehåller mycket mera än det: tid, kunskap, kompetens, bemötande.

Piet Hein uttrycker sig så här kring den enskildes ansvar:
Helbred er hvordan man har det.
Modstandskraft er som man tar det.

Claus Vigsø
Divisonschef för divisions psykiatri

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: