Hurra! Värmland har utsetts till kampanjlän för (H)järnkoll!

av Karin Haster den 13 april 2012

Hjärnkolls styrgrupp beslutade igår den 12/4 att utse Värmland tillsammans med Norrbotten, Jämtland och Örebro till nya kampanjlän i Hjärnkoll. 

Hjärnkoll är en kampanj för att öka kunskapen och minska negativa attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. 

Att Värmland blivit kampanjlän innebär bland annat att vi får:

  • Stöd från den nationella kampanjledningen, i form av metoder och arbetssätt för hur man på regional nivå kan arbeta med att öka allmänhetens kunskap och minska negativa attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.
  • Processtöd från de fyra ”ursprungliga” kampanjlänen kring hur arbetet kan organiseras och bedrivas. Ett slags ”faddersystem” utvecklas mellan de ”gamla” och de ”nya” kampanjlänen.
  • Stöd för att utöka och utveckla nätverk av ambassadörer i länet
  • Ekonomisk ersättning som utbetalas efter att en projektplan redovisats som beskriver planerade aktiviteter.
  • Stöd från den nationella kampanjledningen i samband med återkommande kampanjaktiviteter med syftet att nå allmänheten via media.

 Att vi blivit kampanjlän innebär också att vi får ökad kraft att fortsätta utveckla det arbete som redan pågår med överbryggande måltider och frukostar, utöka öppettider i Förgätmigejrummet i psykiatrihuset, sprida Förgätmigejs arbete så att fler delar i länet kan ha ett liknande rum. 

Och kanske det viktigaste av allt – att se patienter och deras anhöriga/närstående som en viktig kunskapskälla i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Oavsett om vi har egen erfarenhet eller inte så är ingen av oss vaccinerad mot psykisk sjukdom och det ska vi bära med oss i mötena med varandra. Kan jag tänka mig att få den här behandlingen, kan jag tänka mig att vistas på en avdelning inom slutenvården eller rättspsykiatrin eller känner jag mig trygg med att min anhöriga ska det? 

Jag är stolt och glad för att vi lyckats tillsammans och ser fram mot vårt fortsatta arbete för att skapa framtidens psykiatri! 

Läs mer om Hjärnkoll på www.hjarnkoll.se

Bokmärk/Dela
Fler

{ 1 trackback }

Studiebesök från riksdagen | Elisabeths blogg
13 april 2012 kl. 20:24

{ 0 kommentarer… lägg till en ny }

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: