Planering för de närmaste åren

av Karin Haster den 11 april 2012

Claus Vigsø är divisionschef för psykiatrin i Värmland. Han berättar här om psykiatrins budget.

Budget 2012 och framöver

Claus Vigsø, divisionschef för landstingets division psykiatriDivision Psykiatri har för verksamhetsåret 2011 avslutat med ett bokföringsmässigt 0-resultat. Det vill säga att vi har använd precis anvisade medel till gagn för patienten, och det skall vi vara både glada och stolta över. Stort TACK för att du har bidragit till detta. 

2012 års budget är nu fastställd. Divisionssamrådet är överens om att det är mycket olyckligt om nerdragningarna i budget kommer att medföra att vi skall avskediga personaler, vilket de fackliga understryker att de inte kan säga ja till. Samtidigt som man kan se att det kanske blir nödvändigt. Divisionssamrådet är överens om att det är bättre om man kan spara klokt på ’övriga kostnader’, liksom man är överens om att det är bättre att försöka omställa divisionen så mycket som möjligt i år, och samtidigt arbeta med budget långsiktigt.

Fram till nu har man inom verksamheterna arbetat med att anpassa sig till 2012 års ekonomiska förutsättningar, och vi har haft årets första ekonomiuppföljning, där vi kan se, att vi samlat set just nu håller budget på divisionsnivå, samtidigt som fram för allt slutenvården har ett arbete fram för sig att hålla sig inom budgetram. 

Vi börjar innan sommaren i år att planera för 2013 och 2014 års verksamhet där den ekonomiska ram redan är fastställd i landstingets flerårsplan. Utifrån den är det min värdering att division psykiatris ram blir någorlunda oförändrad i jämförelse med 2012, det vill säga att man inte kan förvänta sig uppräkning av ram i samma tempo som kostnadsökningen är i övrigt. Det betyder i praxis sannolikt ett inbyggt effektiviseringskrav på 2-3 % per år. Det är inget nytt, det har varit på detta sätt flera år – det är dock långt mera tydligt idag. 

Vi bör därför tänka oss att vi skall jobba på ett annat sätt framöver än vi gör i dag för att kunna möta kraven om att kunna hjälpa våra patienter med en service där kvaliteten är god, och inom en tidsram som är acceptabel för patienten, och där vi som del av detta erbjuder vård och behandling inom gällande ramar för vårdgarantin, och också bidrar till att landstinget får del av kömiljardsatsningen. Det är patienten och dennes vård och behandling som är i fokus, och vi skall inrätta oss efter det. Den bäst möjliga kvaliteten beskrivs i olika vårdprogram och det är en klar förväntan att våra patienter får erbjudit denna. 

Claus Vigsø

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: