Vi vill ha mindre tvång i vården

av Patrik Esbjrnsson den 29 mars 2012

Nästa vecka har vi inom psykiatrin i Värmland en inspirationsdag om psykiatrisk heldygnsvård, med fokus på mindre tvång. Det blir föreläsningar om bland annat attityder till hot och våld, om vad som står i lagen och om patienters upplevelser av vården. En jätteintressant dag, tror jag att det blir. 

Vi är några inom allmänpsykiatriska slutenvården och rättpsykiatrin som jobbat lite extra med just tvångsåtgärder. Vi är med i genombrottsteam som är kopplade till det nationella projektet Bättre vård – Mindre tvång. 

Några gånger under projekttiden åker vi till Jönköping och träffar andra team och lyssnar på föreläsare. På hemmaplan ska vi hitta problemområden, testa idéer och införa det hos oss. 

Hos oss har vi infört en ny rutin för bältesläggning. Den stora förändringen är att mer fokus läggs på bemötandet och att bältesläggning ska ses som en omvårdnadsåtgärd – inte som ett straff. Vi ska alltid ha gott bemötande i omvårdnaden, även i tvångssituationer. Och vi ska alltid ha ett uppföljningssamtal med patienter som legat i bälte. Det är viktigt att få veta hur patienterna upplevt tvångsåtgärderna så att vi kan förändra det som behöver förändras. 

För drygt ett år sedan flyttade allmänpsykiatriska slutenvården in i ett nytt hus. Hela länets slutenvård är samlad här och huset är anpassat för våra patienter. Vi har även fått en avdelning för psykiatrisk intensivvård (PIVA). Det finns fyra säkerhetsrum i huset och de används inte ofta. Det är väldigt avdelningsriktat och som det ser ut i dagsläget är det på intensivvårdsavdelningen som de flesta tvångsåtgärder utförs.   

Sedan flytten har vi väldigt lite tvångsåtgärder hos oss. Vad det beror på kan diskuteras men min åsikt är att alla avdelningar i huset är specialiserade och har personal som kan just sitt område. Vi anställda har fått söka jobb på de avdelningar vi helst vill jobba på. Det tror jag gör oss mer intresserade av våra jobb och det tror jag leder till bättre bemötande och mindre oro hos patienten. Alla patienter har eget rum och kan få vara ifred när de känner att de behöver det. Det tror jag också gör att det blir mindre oro på avdelningen och därmed mindre behov av tvångsåtgärder. Men naturligtvis jobbar vi vidare för ännu mindre tvång.

Läs gärna mer om Bättre vård – Mindre tvång på hemsidan för Sveriges Kommuner och Landsting.

Bokmärk/Dela
Fler

{ 3 kommentarer… läs dem nedan ellerlägg till en }

1 Lena Ulevik 10 april 2012 kl. 17:17

Bra att tänka på bemötandet och att prata med pat efteråt. Gärna prata med pat om varför pat alls tvångsvårdas. Hoppas det inte blir någon nollvision av detta, att tvång inte ska behövas alls. Det vore naivt. Viktigt att i stället använda tvångsvård med omdöme och att så långt möjligt prata med pat om det. Här bör läkarna hjälpa till.

2 Bengt Stenström 5 april 2012 kl. 10:45

Gott att läsa om dessa viktiga frågor, mycket bra inspirationsdag dessutom! Många kloka saker kom fram. Väldigt bra att även representant från Landstingsstyrelsen fanns på plats!

3 Ola Lindgren 29 mars 2012 kl. 11:41

Det jag hört från patienter som tvångslegat i bälte är att de också har behov av att återupprätta tillitsfulla relationer med vårdarna. Att känna att man är ”vänner igen”. Och att det som kanske sagts och gjorts i affekt kan få en mer nyanserad gestaltning. Man kan tänka att vårdarna har ett motsvarande behov.

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: