Stöd till närstående

av Lenitha Rosén den 13 december 2011

Den rättspsykiatriska verksamheten inom Landstinget i Värmland finns i Kristinehamn. Vi har 30 vårdplatser och runt 100 anställda. Karin Kilman, som är kurator hos oss, hör till den grupp som har ett speciellt ansvar för att stödja patienternas anhöriga/närstående. Hon berättar om en närståendeträff som hölls för ett tag sen. 

Närståendeträff hos rättspsykiatrin 
På rättspsykiatrin i Kristinehamn har vi under det senaste året arbetat aktivt med stöd för anhöriga/närstående. Vi vill att närstående ska få möjlighet att bli mer delaktiga i vården och få stöd i sin situation. Två gånger per år anordnar vi därför träffar där närstående får möjlighet att mötas och få information om ämnen som kan beröra dem. 

Under hösten hade vi vår andra närståendeträff. Dagen inleddes med en föreläsning av Isa Halvarsson som berättade om sina erfarenheter av att vara närstående till en person med psykisk ohälsa. Efter lunch fortsatte chefsöverläkare Lennart Edström att föreläsa om diagnoser och om hur samhällets förhållningssätt till diagnoser har förändrats över tid. Träffen avslutades med fika, diskussioner och rundvandring på vår arbetsterapi. 

Det var oerhört givande att träffa de närstående och träffen var mycket uppskattad. De närstående beskrev att båda föreläsningarna hade varit givande och att det var skönt att träffa andra i liknade situation. Många önskade fler träffar i framtiden! För oss som har varit aktiva i arbetet med stöd för närstående var detta den bästa ”betalningen” och att fortsättningsvis arbeta för och med patienters närstående känns både spännande och roligt. 

Karin Kilman

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: