Nu går jag vidare till annat uppdrag

av Karin Haster den 25 november 2011

Bengt Stenström har varit verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin under flera år. Nu går han vidare till annat uppdrag inom psykiatrin. Här berättar han om sina tankar.

 

Att lämna ett uppdrag och fortsätta till ett annat

Efter fem år som verksamhetschef för Barn och ungdomspsykiatrin i Värmland har jag beslutat mig för att avsluta detta uppdrag. Inom kort går jag till ett nytt spännande uppdrag som utvecklingsledare i division psykiatri. 

Många tankar far givetvis genom huvudet och jag skulle kunna reflektera en del över ledarskap och så vidare, men just nu tänker jag mest på ”chefsväxling”.

Jag har varit chef på olika nivåer i rätt många år, innan jag började uppdraget jag nu är på väg att lämna var jag exempelvis socialchef i en stadsdelsförvaltning i Stockholms stad. Ett nog så krävande uppdrag, men väldigt utvecklande!

Att tillträda ett arbete som chef kräver mod. För att om möjligt öka modet och därmed viljan att ta ett chefsuppdrag, tror jag att det är viktigt att det finns ett system som möjliggör en anständig avveckling i chefsuppdrag.

I framtiden tror jag att det kommer att bli allt vanligare att personer inte är intresserade av väldigt långa uppdrag som chef. Att betrakta chefskap som ett regelrätt yrke tror jag heller inte är bra.

Frågan hur sådant system ska kunna utvecklas har avhandlats i många sammanhang. Frågeställningen är nog rätt svår att helt lösa tänker jag.

Jag känner mig därför glad att det för min del har ordnats på ett bra sätt och att min erfarenhet och kunskap därmed förhoppningsvis kommer väl till pass. Landstinget i Värmland är nog inte helt framme i frågan men jag tror i alla fall att Landstinget i Värmland ligger rätt långt fram eftersom jag ser en god ansats att försöka erbjuda möjligheter, inte bara för mig. Detta faktum tror jag är befrämjande för framtida chefsrekryteringar.

Har också en förhoppning om att även medarbetare utan chefuppdrag ska kunna erbjudas alternativa vägar i sitt yrkesliv.

Tiden vid BUP har för övrigt varit väldigt inspirerande, många utmaningar och svårigheter men även fantastiska stunder med goda medarbetare. Åren vid BUP Värmland kommer jag att minnas med glädje!

Lycka till med framtidens chefsrekryteringar, denna typ av rekryteringar är  viktiga för oss alla.

Bengt Stenström

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: