Psykiatri

Psykiatrin i Värmland

Psykiatrin i Värmland har cirka 650 medarbetare och bedriver barn- och ungdoms psykiatri, allmänpsykiatrisk slutenvård, rättspsykiatrisk verksamhet, länsgemensam psykiatri och allmän psykiatrisk öppenvård.

Vi har mottagningar över hela länet och arbetar i nära samverkan med våra 16 kommuner. Samverkan har också ett nav i form av region Värmland som arbetar med olika frågor, där vård och omsorgsfrågor är en del. Nya perspektiv är en gemensam satsning av landstinget och kommunerna, där man enats om att arbeta intensivt utifrån fyra utmaningar: sårbara familjen, riskbruk och riskbeteende, psykisk hälsa och äldres hälsa. Ett spännande utvecklingsarbete pågår!

Psyktiatribloggen startade vi våren 2011, i samband med vår psykiatrikonferens och invigning av vårt psykiatrihus. I psykiatrihuset finns våra allmänpsykiatriska vårdplatser och de flesta av våra länsgemensamma mottagningar.  I huset finns också vår FoU-enhet som leds av psykiatrins adjungerande professor. Många spännade forskningsprojekt pågår hos oss. Läs om dem på landstingets webbplats liv.se.

Brukarorganisationerna är viktiga samarbetsparter för oss. Tillsammans arbetar vi aktivt med att stärka patienter och närståendes delaktighet i vården. Vi vill ta tillvara på de kunskaper som finns hos dem som har erfarenhet av våra insatser. Vi vill ständigt bli bättre!

Vi tror att Värmland håller på att bygga framtidens psykiatri där patientens fokus är vårt utgångsläge!

Arbete
Landstinget  i Värmland kan erbjuda arbete där du verkligen känner att du gör nytta! Du har stora möjligheter att utveckla din yrkesroll eller gå andra karriärvägar inom vårdsektorn. Sånt tycker vi gör livet rikare!

Är du en av dom som  vill arbeta i en oganisation där en god arbetsmiljö är ett av ledorden? Då ska du vända din blick mot oss i Landstinget i Värmland. Landstinget i Värmland är länets största arbetsgivare och vi är mer än  7.000 medarbetare.

Hör av dig om du har några frågor runt anställning hos oss i Värmland – Kontaktuppgifter.

Bokmärk/Dela
Fler

Kommentarsmöjligheter för detta inlägg är stängda.