NSPH 10 år

av Mona Noreklint 2 juni 2017

NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) firade 10 år 9 maj och jag hade förmånen att delta. En välbesökt och trivsam tillställning med tillbakablickar och framtidshopp. Talare kunde konstatera att samarbetet startat med meningsskiljaktigheter mellan olika organisationer men resulterat i givande samarbete kring de frågor man varit överens om. Ytterligare en organisation har nu tillkommit […]

Läs hela inlägget ›

Brukarens delaktighet i den psykiatriska vården

av Mona Noreklint 26 maj 2017

  I september 2007 deltog jag i vid min första brukarkonferens. Det var i Stockholm – jag var färsk som timanställd av Landstinget i Värmland i rollen som återhämtad patient inom psykiatrin. Det var en endagskonferens i Emanuelskyrkan med massor av människor och parallella seminarier. Jag var alldeles upprymd av bara vetskapen att vi var […]

Läs hela inlägget ›

Boktips

av admin 18 maj 2017

Här kommer ett boktips från Ulrika Sortelius, bibliotekarie vid Sjukhusbiblioteket i Arvika. Boken finns att låna via sjukhusbiblioteken inom Landstinget i Värmland. Introduktion till psykiatrirätt för vårdpersonal, socionomer och jurister. 2017 Författare:  Lotta Vahlne Westerhäll Den här boken beskriver de rättsliga regler som vårdpersonalen har att förhålla sig till inom psykiatrin. Inom psykiatrin finns både frivillig vård […]

Läs hela inlägget ›

Värmland prioriterar vuxnas psykiska hälsa

av Susanne Boman 12 maj 2017

Landstingets folkhälsostrategi 2015-2020 – en god och jämlik hälsa i hela befolkningen, antogs av landstingsstyrelsen den 22 september 2015. Syftet med strategin är att tydliggöra folkhälsoinsatser, förbättra ledning och styrning av folkhälsouppdraget och att möjliggöra uppföljning. Tre områden är prioriterade: •barn och ungas hälsa •levnadsvanor bland vuxna •och psykisk hälsa bland vuxna Psykisk hälsa bland […]

Läs hela inlägget ›

Vården i siffror

av Susanne Boman 3 maj 2017

Vården i siffror är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård. Verktyget finansieras gemensamt av Sveriges landsting och regioner och förvaltas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vården i siffror visar data som belyser bra och mindre bra resultat, som underlag till fördjupade analyser. Här finns resultat och mått som gäller allt från […]

Läs hela inlägget ›

Socialstyrelsens förtydliganden om riktlinjerna för vård av depression och ångestsyndrom

av admin 24 april 2017

Sedan i januari i år har det pågått en het debatt i media om Socialstyrelsen  förslag till nya nationella riktlinjer för behandling av depression och ångest. Debatten initierades av sjutton nordiska forskare som via ett flertal artiklar i DN Debatt menar att förslaget innehåller i många stycken felaktiga tolkningar av aktuell forskning. De anser att sakkunniga forskare med internationella […]

Läs hela inlägget ›

Socialstyrelsens arbetsgrupp brister i analys och nyanserad kunskap

av admin 11 april 2017

Psykolog Ulf Hjelm, psykolog vid första linjen unga/VISIT Vårdcentralen Hagfors har  nyligen skrivit en artikel som publicerats på Svenska Dagbladets debattsidor. Här  kan du läsa hans artikel i sin helhet: Socialstyrelsens expertgrupp har lämnat förslag på nya Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Som psykologisk behandling rekommenderar expertgruppen nästan uteslutande KBT, annars är […]

Läs hela inlägget ›

Världshälsodagen idag handlar om depression

av admin 7 april 2017

Idag, den 7 april, är det Världshälsodagen. Världshälsoorganisationen, WHO, uppmärksammar i år att vi behöver prata mer om depression – bland annat för att visa att sjukdomen kan behandlas. Du kan läs mer om detta på Folkhälsobloggen och hur Landstinget i Värmland på olika sätt arbetar för att möta behovet av vård för personer med depression. På […]

Läs hela inlägget ›

Het debatt om socialstyrelsens riktlinjer för behandling av depression och ångest

av Susanne Boman 4 april 2017

Sedan i januari i år har det pågått en het debatt i media om Socialstyrelsen  förslag till nya nationella riktlinjer för behandling av depression och ångest. Debatten initierades av sjutton nordiska forskare som via ett flertal artiklar i DN Debatt menar att förslaget innehåller i många stycken felaktiga tolkningar av aktuell forskning. De anser att sakkunniga forskare med internationella […]

Läs hela inlägget ›

Första linjen visar goda resultat

av Susanne Boman 31 mars 2017

 – Fantastisk personal är grunden i det hela, säger Christina Sand, avdelningschef på första linjen i en intervju med SR P4 Värmland igår. Bland 16-åringarna som besökte mottagningen för första gången uppgav mer än två av tre att de hade måttliga till moderata problem. Efter tre månaders behandling sjönk siffran till knappt en av tre, […]

Läs hela inlägget ›