Bloggteamet

Katarina GrimKatarina Grim, doktorand i socialt arbete, Karlstads universitet

Jag  är doktorand i socialt arbete vid Karlstads universitet och Högskolan Dalarna. Mitt forskningsområde är Delat Beslutsfattande (Shared Decision making, SDM).

Under de senaste två åren har jag varit anställd inom Landstinget i Värmland vid Patient- och medborgarstöd.  Mitt intresseområde är patient/brukarmedverkan och i mitt arbete i Landstinget i Värmland har främst handlat om engagemang i tre olika projekt som alla handlar om att främja patientens delaktighet i vård och stöd.

Sedan ca 10 år tillbaka lever jag med diagnosen bipolär sjukdom. Psykisk ohälsa är förknippat med mycket stigma och många väljer att inte prata öppet om sitt tillstånd.Under en tid framöver kommer jag att gästblogga om min medverkan som erfaren brukare i de patient- och närståendeutbildningar som psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Arvika genomfört.

Monica HedmanMonica Hedman, skötare och samordnare, psykiatriska slutenvården avdelning 43

Med rötter i Hälsingland men uppväxt i Bollmora utanför Stockholm fann jag mig 1996 en värmlänning och följde honom hem. Tidigare har jag arbetat inom transport med både stora och små fordon, sen blev det sju härliga småbarnsår innan jag pluggade till undersköterska med specialinriktning psykiatri. Fick praktik på Klaragården där jag stormtrivdes och blev liksom kvar där tills de var dags att flytta in i psykiatrihuset. Här är jag nu och stormtrivs fortfarande med mitt arbete inom akutpsykiatri där mötena är många, korta och intensiva.

Januari 2015 startade projektet Resima som jag medverkar i. Resima är en arbetsmodell som står för Resurser i möte med aggression.  Vårt uppdrag är att införa  arbetsmodellen inom slutenvården. Arbetsmetoden syftar till att minska tvångsåtgärderna inom psykiatrin. Tanken med mitt bloggande nu är att jag vill informera mer ingående om hur vi arbetar under projekttiden och hur modellen fungerar i praktiken.

Min familj och mina hundar är mitt stora fritidsintresse, genom barnen hänger jag under vinterhalvåret på de flesta bandyarenorna här i mellan Sverige. Övrig tid blir det stallet med jäntan och skogen med hundarna.

Rolf AhlsenRolf Ahlzén, läkare på psykiatriska öppenvården i Karlstad och docent i medicinsk humaniora.

Jag växte upp bland ”de blånande bergen” i en liten by i södra Dalarna. Resan har sedan gått över stora delar av landet. Jag blandade medicinstudierna med humaniora, och har sökt fortsätta på den vägen. Mot bättre vetande söker jag nu upprätthålla tre arbeten: som etikansvarig på Universitetssjukhuset i Örebro, som docent på Karlstads universitet och som läkare på Öppenvårdsmottagningen i Klara.

Jag tillhör vinterhatarnas klubb. Snö, is och kyla är inte riktigt vad jag vill ha. Jag längtar till den första vårdag då jag skall skyffla in cykeln i bagageutrymmet på Hagforsbussen, hoppa av vid Rådasjön och cykla söderut, med matsäck och god musik (gärna opera och rock).

Varför psykiatri? Därför att jag ser uppgiften att hjälpa människor med allvarliga psykiska problem som den kanske viktigaste, mest fascinerande och även svåraste man kan ha. Ibland ångrar jag att jag inte satsade på psykiatrin från början. Men nu är jag här.

Mona NoreklintMona Noreklint, samordnare, Förgätmigej

Jag är byggnadsarkitekten som efter 25 år i yrket hamnade som patient inom slutenvården. En omtumlande upplevelse för mig själv, min familj och hela min omgivning. Livet kan aldrig bli som det varit. Det behöver inte bli sämre – men annorlunda.

Sedan 2007 är jag anställd vid Landstinget i Värmland utifrån min erfarenhet av psykos, depression, ångest, tvångstankar och heldygnsvård på psykiatrins slutna avdelningar. Det viktigaste är dock att jag idag är återhämtad och kan bära fram ett bevis för att det faktiskt är möjligt.

Som samordnare för Förgätmigej arbetar jag med att ge information, kunskap och hopp till patienter, deras anhöriga och närstående likaväl som till den personal som arbetar inom psykiatriska vården. Detta sker i samarbete med brukarnas organisationer, Personligt Ombud, Anhörigkonsulenter, Vård och Stödsamordnare med flera aktörer. Som ambassadör för kampanjen Hjärnkoll föreläser jag och berättar jag öppet om mina erfarenheter.

 

 

Bokmärk/Dela
Fler

Kommentarsmöjligheter för detta inlägg är stängda.