Vad är verksamt i integrativ psykoterapi?

av Susanne Boman den 15 mars 2017

Av Ulf Hjelm, psykolog vid VISIT, vårdcentralen i Hagfors.

Efter de senaste inläggen på psykiatribloggen har jag fått frågan: ”Vad är verksamt i integrativ psykoterapi på första linjen?”

Frågan är intressant men oerhört komplex. Ett mer generellt svar – som forskare ofta eftersträvar – är ytterst svårt att leverera, eftersom ett svar är beroende av så väldigt många omständigheter och enskilda faktorer.

Sökorsakerna på första linjen unga i Hagfors skiftar exempelvis mellan ingen eller minimal psykisk ohälsa till ytterst svår psykisk ohälsa, vilket innebär att behov och verksamma faktorer skiftar från fall till fall. Behovsbeskrivningen, målplaneringen och klientens önskemål, liksom val av fokus, tekniker, åtgärder och använda förklaringar påverkar också vad som blir verksamt i det enskilda fallet.

Hittills har vi haft kontakt med drygt 580 unga personer. I de enskilda fallen är det mer möjligt att besvara vad som varit verksamt i integrativ psykoterapi på första linjen. Här följer några fall:

En tonåring utan biologiska föräldrar på HVB-hem blir hjälpt av sånt som att sätta ord på minnen, saknad, ensamheten, sorg, drömmar, rädslor, formulera ny förståelse, nya mål och nya strategier.  En annan tonåring blir mest hjälpt av att förstå och hantera sin hyperaktivitet, okoncentration och impulsivitet i termer av specifika exekutiva funktioner i vardagen.

En suicidnära ung vuxen – som ännu inte berättat om sina självmordsplaner – blir hjälpt av medkänsla, inkännande frågor, affektlyssnande, förståelse, klargöranden, ökad självomsorg, hemuppgifter, psykoedukation, specifik exponering, nya försvar och nya handlingsstrategier.

Et barn och en familj som inte själva kunde ändra i sitt system för barnets separations/anknytningsångest och stora skolfrånvaro fick aktiv hjälp att ändra för barnet i familjen främst genom att specialpedagogen i skolan hjälpa barnet/eleven (och föräldrarna)  att växa och övervinna sin ångest och de konkreta svårigheterna.

En ung vuxen med ekonomiskt ansvar för en alkoholiserad förälder, som varit ett betydelsefullt, smärtsamt och idealiserat stöd under uppväxten, växer själv i en gles tvåårig psykoterapi  av att få berätta om smärtor, konflikter och hemskheter, av att få reflektioner på egna handlingar i vardagen, av att hantera om försvar,  relationer, drömmar  och  problemlösande strategier,  av att bli konfronterad i val av kärleksrelationer, av att få känna omtanke, uppskattning och respekt i terapirummet.

I forskningen om VISIT ingick en öppen fråga om vad som varit bra. De tjugo första deltagarnas svar redovisas i turordning:  snabb tid, bra hjälp, duktig personal, hjälp mot panikångest, lyssnade, lyfte upp mig, blev förstådd i känsla och prat, bra råd till egen hjälp, inser att ensam inte är stark, fick prata före föräldrarna, prata ut om alla känslor, slutade med mina utbrott, allt var bra, bra bemötande, kände mig trygg, trevliga och förstående, ärlighet, lyhörda för bådas åsikter, stor kompetens, noggrannhet.

Besökarna på första linjen unga VISIT mår bra av att vi utgår från deras affekter  som besvär, behov och möjligheter, lyssnar in också kommunikationens subtilare budskap,  frågar, pratar , frågar om och klargör multifaktoriellt utifrån flera vetenskapers förklaringar, sätter upp mål och förändrar. Utvärderingar visar att besökarnas psykiska hälsa förbättras av vårt förhållningssätt.

Läs även tidigare inlägg med ULF:

{ 1 kommentar }

Bokmärk/Dela
Fler

Av  Eva Lövåker, Föreningen EBL-skolan & Föreningen (H)järnkoll i Värmland.

Elisabeth Odalen Bjord, Fredrik Hjärthag och Maria Schnelzer.

Elisabeth Odalen Bjord, Fredrik Hjärthag och Maria Schnelzer.

”Att vara närstående till en person som har psykisk ohälsa var temat på landstingets öppna föreläsning i tisdags kväll. Samma dag tog jag emot ett mail med information om anhörigprojektet från NSPH. Deras undersökning visar att idag blir hälften av alla anhöriga själva sjuka och 3 av 4 behöver stöd för egen del. Det bevisar ytterligare  hur viktig den här kvällen är och hur viktigt det är att anhöriga får stöd och hjälp för att kunna fortsätta orka finnas till för sina nära.

Fredrik Hjärthag, lektor på KAU, presenterade delar av sin forskning om hur närstående påverkas när någon insjuknar i psykisk ohälsa. Forskningen fokuserade på anhöriga till personer som insjuknat i psykos men liknande påverkan kan ses hos anhöriga till personer som insjuknar i annan psykisk ohälsa. Många anhöriga har en väldigt slitsam tillvaro i kampen att hjälpa och stötta sin närstående, samtidigt ska egna känslor och reaktioner hanteras och  bearbetas, ofta parallellt med att sköta ett jobb och ta hand om eventuell övrig familj. I många fall ser man att anhöriga behöver går ner i arbetstid för att hinna och orka med tillvaron, så påverkan för anhöriga kan ju vara på flera plan, både  känslomässigt och ekonomiskt.

Maria Schnelzer,  berättade om sitt jobb som anhörigkonsulent för anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning i Karlstad kommun. Hon jobbar heltid med att stötta anhöriga på olika sätt. Det kan vara genom enskilda samtal, gruppsamtal, föreläsningar och andra aktiviteter. Hon nås enklast via mail maria.schnelzer@karlstad.se

Någon som vet hur det kan vara som närstående är Elizabeth Odalen Bjord vars föreläsning, ”Unna dig själv att må bra”, fokuserar på vikten av att ta hand om sig själv. För det måste man om man ska orka. Annars blir man själv sjuk och då är det svårt att finnas till för sin närstående. Elizabeth jämför med syrgasmasken som finns på ett flygplan. För att kunna hjälpa någon annan måste du själv ta på dig masken först. En mycket klok jämförelse att bära med sig  då det är inte alltid är så lätt i praktiken.

{ 0 kommentarer }

Bokmärk/Dela
Fler

Hurmårdu.nu – en ny app

av admin 6 mars 2017

Av Christina Sand, avdelningschef vid Första linjen Karlstadsområdet.  Jag är så stolt över detta arbete som Första linjen gjort tillsammans med ungdomar och Experio Lab. Tillsammans har vi designat och utvecklat Hurmårdu.nu, en tjänst som gör det lättare att söka hjälp hos oss. Vi är en mottagning där unga med psykisk ohälsa som bor i kommunerna Hammarö, Forshaga, […]

Läs hela inlägget ›

Boktips om hälsoångest: Tänk om jag är sjuk!

av Susanne Boman 2 mars 2017

Här kommer ett boktips från Ulrika Sortelius, bibliotekarie vid Sjukhusbiblioteket i Arvika. Boken finns att låna via sjukhusbiblioteken inom Landstinget. Tänk om jag är sjuk! Fri från hälsoångest med hjälp av kognitiv beteendeterapi. Av Erik Hedman mfl. Natur & Kultur. 2016. Att ibland oroa sig för sin hälsa är vanligt men hälsoångest är någonting helt annat. Det […]

Läs hela inlägget ›

Fakta anhörigstöd

av bloggadmin 27 februari 2017

Jag heter Eva Lehtonen och är anhörigsamordnare vid Forshaga kommun. Jag hjälper anhöriga som  har någon i sin omgivning som de vårdar och stöttar på grund av ålder, fysisk eller psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Vårt anhörigstöd kan t.ex. hjälpa till med att vara en träffpunkt hitta möjligheter att utbyta erfarenheter med andra i liknande situationer […]

Läs hela inlägget ›

Smärta, värk och beroendeframkallande läkemedel

av bloggadmin 20 februari 2017

AV PeO Kirke, psykiatrisjuksköterska vid mottagningen för Individuell läkemedels nedtrappning, Karlstad Individuell Läkemedels Nedtrappning (INL) är en mottagning där man hjälper personer att bli fria från sina beroendeframkallande läkemedel.  Den 16/2 2017 anordnade mottagningen en temadag för att belysa komplexiteten kring opioidmedicinering. Temadagen hette ”Hantera smärta och värk”.  Glädjande nog kunde vi fylla hela samlingssalen […]

Läs hela inlägget ›

Föreläsning om att vara närstående till en person som har psykisk ohälsa

av Susanne Boman 8 februari 2017

 ”Tänk på syrgasmasken som finns på ett flygplan. För att kunna hjälpa någon annan måste du själv ta på dig masken först.” Det är hjärnkollsambassadör Elizabeth Odalen Bjords budskap till den som är närstående till någon med psykisk ohälsa. Elizabeth är en av föreläsarna som du kan höra under temakvällen som Landstinget i Värmland anordnar […]

Läs hela inlägget ›

Första linjen får pris för sin samverkan med ungdomar

av Susanne Boman 1 februari 2017

Mottagningen Första linjen i Karlstadområdet har idag tagit emot Psynkpriset 2016, i kategorin ”Samverkan” för det jobb de gjort under de senaste åren med att involvera ungdomar för att göra verksamheten mer tillgänglig utifrån ungas behov. Juryns motivering till priset lät så här ”För att tillsammans med en expertgrupp av barn och unga utformat Första linjen i Karlstadsområdet […]

Läs hela inlägget ›

Krångla inte till det, små grejer gör skillnad för närstående.

av admin 27 januari 2017

Av Wiktoria Granath, verksamhetsutvecklare, Kunskapscentrum, Landstinget i Värmland.  Den 25 januari 2017 hade jag förmån att delta vid en heldagskonferens med titeln Stöd till anhörig. Gäller det mig som personal? Där här ett aktuell och angeläget ämne som berör oss alla då de flesta av oss är eller någon gång kommer att bli anhöriga i vården. […]

Läs hela inlägget ›

Föräldraskap och psykisk ohälsa

av bloggadmin 13 januari 2017

Av Katarina Grim, doktorand i socialt arbete vid Karlstads universitet och Högskolan Dalarna. Forskningsområde: Delat Beslutsfattande (Shared Decision making, SDM).  Aktuell som gästbloggare om medverkan som erfaren brukare i patient- och närståendeutbildningar. Som brukarrepresentant är jag van att uppmärksamma hur den psykiatriska vården ofta haft en snäv syn på psykisk ohälsa och behandling, med alltför stort fokus på […]

Läs hela inlägget ›