Samtal pågår i nyinvigt brukar-och närståenderum

av Susanne Boman den 19 september 2016

Monica Engström, Ann-Marie Johansson och Mona NoreklintFörgätmigej är ett rum i Psykiatrihuset där personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller med erfarenheten av att vara närstående kan mötas. Verksamheten har fått ett nytt och ljust rum i entrén och en ny samordnare. Nystarten firades den 7 september med en invigning.

Mona kommer att finnas på plats tre förmiddagar i veckan, andra tider finns brukare från Beroendecentrums brukarråd och medlemmar i brukarföreningarna tillgängliga i rummet.

– Hit kan inneliggande patienter, utskrivna, närstående och vänner komma och prata med någon som har egen erfarenhet av psykisk sjukdom och som kommit långt i sin egen återhämtning, säger Mona.

Våga vara medmänniska

Mona poängterar också vikten av att få nya perspektiv på vården, något som alla som är involverade i bemanningen av Förgätmigej bidrar med. Som samordnare arbetar hon med att ge information, kunskap och hopp till patienter, deras anhöriga och närstående likaväl som till den personal som arbetar inom psykiatriska vården. Mona har varit anställd vid Landstinget i Värmland sedan 2007 utifrån sin erfarenhet av psykos, depression, ångest, tvångstankar och heldygnsvård på psykiatrins slutna avdelningar.

– Det viktigaste är att jag idag är återhämtad och kan bära fram ett bevis för att det faktiskt är möjligt, säger hon.

– Med den egna erfarenheter som bas, ge en pratstund, andrum, stöd och hopp genom att våga vara medmänniska, det gör skillnad, säger Mona.

Ann-Marie Johansson, initiativtagare till Förgätmigejrummet har ända sedan 90-talet strävat för att brukare och närstående ska vara en del av vården. Hon gläds åt att så många föreningar och verksamheter idag är involverade i Förgätmigej och uppmanar alla att komma förbi för en pratstund.

– Det är ett äventyr att bemanna ett sådant här rum, säger hon. Visst får man ta del av mycket tragedi, men oavsett så blir det alltid givande samtal.

Ana-Karin Törnqvist, verksamhetschef vid allmänpsykiatriska slutenvården välkomnar att verksamheten startar igen. Hon upplever att en landstingsanställd samordnare underlättar brukarsamverkan mellan Förgätmigej och slutenvårdsavdelningarna. Hon ser också att det kommer bidra till möjligheterna att lyfta frågor och förbättringsförslag om innehåll i vården.

– Samarbetet och erfarenhetsutbytet med brukare och anhöriga är ett oerhört viktig komplement för att uppnå en så bra vård och behandling som möjligt, säger Anna-Karin. En lokal i direkt anslutning till vår verksamhet främjar vården, säger hon.

Förgätmigej har öppet

  • Måndag, tisdag och onsdag 09.00 -12.00  bemannas Förgätmigej av samordnare Mona Noreklint.
  • Onsdag 16.00 -19.00  bemannas Förgätmigej av olika föreningar och verksamheter med anknytning till psykiatri.
  • Torsdag 09.00 -12.00  bemannas Förgätmigej av Värmlands Brukarråd.

 

Adress

Psykiatrihusets huvudentré
Centralsjukhuset i Karlstad
förgätmigej@liv.se

 

Kontaktuppgifter
Mona Noreklint, samordnare
Mona.noreklint@liv.se
telefon 054 614296
mobil 072 565 88 75

Om invigningen i media

https://nwt.se/karlstad/2016/09/07/rum-for-erfarna-samtal

http://t.sr.se/2c7mMlt

 

Ps. Visste du att Förgätmigej utsetts till svenskans vackraste ord.

Förgät mig ej, glöm mig inte presenterades på förra årets bokmässa som det ord som tiotusentals svenskar anser som vårt språks vackraste ord.

 

{ 0 kommentarer }

Bokmärk/Dela
Fler

Tack alla ni!

av Mona Noreklint den 12 september 2016

Mona Noreklint, samordnare, Förgätmigej

TACK!

alla ni som kom till Invigningen av Förgätmigej! Ni var från så många olika verksamheter och det blev så fint. Jag är så glad för den ljusa och hoppfulla stämning och förväntan som kändes i entréhallen. Jag kommer att göra allt jag kan för att låta den stämningen genomsyra allt vårt arbete på Förgätmigej.

TACK! 

alla ni som talade så fint! Det gör mig varm om hjärtat att känna den supporten.

TACK!

för alla fina blommor som nu står i vårt rum.

TACK!

politiker, chefer och andra medarbetare inom Landstinget i Värmland som förstår att tillvarata värdet av brukarnas närvaro i psykiatriska vården.

TACK!

till Pernilla Andersson och Susanne Boman som med glädje och kunskap hjälpt mig inför invigningen. Pernilla med med att handla och att ställa i ordning så fint och Susanne med annonsering och digital kunskap inför eventet. Precis vad jag behövde just då.

VÄLKOMMEN!

du som är patient, anhörig, vän eller personal att komma som vår gäst med dina frågor eller din livsberättelse. Det är inte alltid lätt men i Förgätmigej finner du stora hjärtan och vi är ständigt beredda att lyssna och att dela med oss av våra erfarenheter.

Adress
Psykiatrihusets huvudentré
Centralsjukhuset i Karlstad

 

{ 0 kommentarer }

Bokmärk/Dela
Fler

Prideveckan

av admin 8 september 2016

Av Christina Sand, avdelningschef, Första linjen, unga Karlstadsområdet. Under denna vecka är det Värmland Pride. Det är en del av en global rörelse där Pride-firanden på olika sätt används för att människor ska vara stolta över sin sexuella identitet, för att mångfalden i sexuell läggning och könsidentitet ska synliggöras och förbättra hbtq-personers livssituation och rättigheter. Visionen […]

Läs hela inlägget ›

Välkommen på invigning av nya Förgätmigej

av Mona Noreklint 2 september 2016

Förgätmigej är ett brukar och närståenderum inom psykiatrin i Värmland. Verksamheten har funnits sedan 2011 men har nu omorganiserats och fått en nystart. Det vill vi fira med en invigning. Onsdagen den 7 september 2016, Kl. 16.00 i är du välkommen till Psykiatrihusets huvudentré, Centralsjukhuset, Karlstad. Invigningen är kostnadsfri och öppen för alla som är […]

Läs hela inlägget ›

Ung och stressad?

av Susanne Boman 21 augusti 2016

Är du tonåring eller ungdom och stressad? Känner du att det är för mycket ibland? Ungdomsmottagningen Druvan startar tillsammans med Första linjen i Karlstad en grupp där du har möjlighet att tillsammans med andra få veta mer om stress och hur det påverkar dig, får kunskap om hur du kan hantera jobbiga tankar, samt få med dig […]

Läs hela inlägget ›

Möt Katarina Grim

av admin 17 augusti 2016

Jag heter Katarina Grim och är doktorand i socialt arbete vid Karlstads universitet och Högskolan Dalarna. Mitt forskningsområde är Delat Beslutsfattande (Shared Decision making, SDM). Delat Beslutsfattande är ett arbetssätt som fokuserar på att öka patienters och brukares i delaktighet och ansvar för beslut kring sin vård och sina stödinsatser.  Under de senaste två åren har […]

Läs hela inlägget ›

Stödkonsert för att förebygga självmord

av Susanne Boman 8 augusti 2016

Den den 26 augusti arrangeras för andra året i rad en stödkonsert på Nöjesfabriken i Karlstad till förmån för den ideella organisationen Suicide Zero.  Konserten som heter Våga fråga går ut på att bjuda publiken en minnesrik musikkväll såväl som att kommunicera att självmord är ett  samhällsproblem som vi alla måste göra vad vi kan för att uppmärksamma och […]

Läs hela inlägget ›

Nollvision för självmord i Värmland

av admin 1 augusti 2016

Tillsammans med andra samhällsaktörer och frivilligorganisationer vill landstinget arbeta för en förändring och minska antalet självmord i Värmland. I linje med regeringens mål om att ingen ska behöva ta sitt liv har  Landstinget i Värmland gjort en plan för nollvision för självmord. Beslutet innebär att: Landstinget tar initiativ till en analys av området självmordsförebyggande arbete tillsammans […]

Läs hela inlägget ›

Bloggen fortsätter växa

av Susanne Boman 13 juli 2016

Det har nu gått hela fem år sedan Psykiatribloggen startade. Första året hade vi nästan 2 000 besökare under de dryga sex månader som vi var i drift.  I år, 2016, har redan 4 584 personer besökt bloggen under det första halvåret. Antalet besökare har sakta men säkert ökat år från år trots att det […]

Läs hela inlägget ›

Det talas om Första linjen i Karlstad på Almedalsveckan

av Susanne Boman 7 juli 2016

Första linjen i Karlstadsområdet (Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil) vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 6-20 år. Syftet med mottagningen är att erbjuda hjälp tidigt till barn och unga med psykisk ohälsa eller ett riskbruk. Målet med tidiga insatser är att undvika att personen får svårare psykiatriska problem eller missbruk. Verksamheten har […]

Läs hela inlägget ›