Brukarens delaktighet i den psykiatriska vården

av Mona Noreklint den 26 maj 2017

 

I september 2007 deltog jag i vid min första brukarkonferens. Det var i Stockholm – jag var färsk som timanställd av Landstinget i Värmland i rollen som återhämtad patient inom psykiatrin. Det var en endagskonferens i Emanuelskyrkan med massor av människor och parallella seminarier. Jag var alldeles upprymd av bara vetskapen att vi var så många – så jättemånga överlevare i den psykiatriska vården.

Jag känner samma spirande glädje idag när jag deltar i event med andra personer som arbetar för en bättre psykiatrisk vård ur djupet av den egna erfarenheten av psykisk ohälsa.

Årets konferens hölls 10 maj 2017 i Stockholm och gick under namnet Visa Vägar och hade tema delaktighet. Delaktighet i den psykiatriska vården innebär att jag som patient får vara delaktig i de beslut som tas för mig – från behandling, vård och omsorgskontakter till boendesituation. Allt för att återta makten över mitt eget liv.

Konferensen ville visa hur engagemang och egen erfarenhet av psykisk ohälsa kan bli utgångspunkt för utveckling av individer och organisationer. Konferensen vände sig till alla som är intresserade av det utvecklingsarbete som pågår för att förbättra vård- och stödverksamheter inom psykiatrin.

Dagens fullmatade program leddes av moderator Susanne Rolfner Suvanto och innehöll:

  • Minskat tvång inom barn o ungdomspsykiatrin
  • Trygg o effektiv utskrivning från slutenvården
  • Motverka diskriminering på grund av psykisk ohälsa
  • Hälsoutveckling hos asylsökande o nyanlända
  • Peer Support – ny yrkesroll

Alla intressanta och angelägna ämnen.

”Peer Support – ny yrkesroll i psykiatri, socialtjänst och rehabilitering”

Personligen intresserade mig detta seminarium allra mest. Återhämtade före detta patienter som arbetar i den psykiatriska vården med den egna erfarenheten som klangbotten.

Peer Support, MB (Medarbetare med Brukarerfarenhet) – variationer gällande yrkesbenämning och organisation till trots är detta en yrkesgrupp att räkna med i framtiden. Pilotstudier har bland annat visat att på slutna avdelningar blir det lugnare och behovet av tvångsåtgärder minskar.

Göteborg, Malmö, Jönköping, Stockholm, Nottingham, London, Nya Zeeland. Med en utökad verksamhet sätter vi även Karlstad på den kartan. Det ser jag fram emot.

 

Mer om Peer support

MB Stockholm – Video av Åsa Steinsaphir om MB-verksamhet  (2016 – 7 min)

Repper, Julie (2016)  Peer support in mental health services
De internationella erfarenheterna av peer support – egenerfarna professionella stödpersoner inom psykiatrin. Föredrag den 25 maj 2016 hämtat från

Steinsaphir, Åsa (2017) Medarbetare med Brukarerfarenhet. Ett PRIO-projekt på Södra Stockholm och Norra Stockholms Psykiatri: Slutrapport.

{ 0 kommentarer }

Bokmärk/Dela
Fler

Boktips

av admin den 18 maj 2017

Här kommer ett boktips från Ulrika Sortelius, bibliotekarie vid Sjukhusbiblioteket i Arvika. Boken finns att låna via sjukhusbiblioteken inom Landstinget i Värmland.

Bildresultat för Introduktion till psykiatrirätt för vårdpersonal, socionomer och jurister. 2017

Introduktion till psykiatrirätt för vårdpersonal, socionomer och jurister. 2017

Författare:  Lotta Vahlne Westerhäll

Den här boken beskriver de rättsliga regler som vårdpersonalen har att förhålla sig till inom psykiatrin. Inom psykiatrin finns både frivillig vård och tvångsvård och det är flera olika lagar som finns som grund för de olika besluten t.ex. hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen men även speciallagarna för psykiatrin som lagen om tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård. Boken redogör för hela tvångsvårdsprocessen, de olika formerna av tvångsåtgärder som kan förekomma, patientsäkerhet och andra frågor som t.ex. informationsöverföring.

Författaren Lotta Vahlne Westerhäll är professor emerita i offentlig rätt med särskild inriktning på socialrätt och hon har på senare år ägnat sig speciellt åt den psykiatriska tvångsvården. Boken är utformad som en översikt över regelverken men har även avsnitt som hon kallar diskussionsunderlag som handlar om olika rättsfall från varierande förvaltningsrättsliga instanser.

{ 0 kommentarer }

Bokmärk/Dela
Fler

Värmland prioriterar vuxnas psykiska hälsa

av Susanne Boman 12 maj 2017

Landstingets folkhälsostrategi 2015-2020 – en god och jämlik hälsa i hela befolkningen, antogs av landstingsstyrelsen den 22 september 2015. Syftet med strategin är att tydliggöra folkhälsoinsatser, förbättra ledning och styrning av folkhälsouppdraget och att möjliggöra uppföljning. Tre områden är prioriterade: •barn och ungas hälsa •levnadsvanor bland vuxna •och psykisk hälsa bland vuxna Psykisk hälsa bland […]

Läs hela inlägget ›

Vården i siffror

av Susanne Boman 3 maj 2017

Vården i siffror är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård. Verktyget finansieras gemensamt av Sveriges landsting och regioner och förvaltas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vården i siffror visar data som belyser bra och mindre bra resultat, som underlag till fördjupade analyser. Här finns resultat och mått som gäller allt från […]

Läs hela inlägget ›

Socialstyrelsens förtydliganden om riktlinjerna för vård av depression och ångestsyndrom

av admin 24 april 2017

Sedan i januari i år har det pågått en het debatt i media om Socialstyrelsen  förslag till nya nationella riktlinjer för behandling av depression och ångest. Debatten initierades av sjutton nordiska forskare som via ett flertal artiklar i DN Debatt menar att förslaget innehåller i många stycken felaktiga tolkningar av aktuell forskning. De anser att sakkunniga forskare med internationella […]

Läs hela inlägget ›

Socialstyrelsens arbetsgrupp brister i analys och nyanserad kunskap

av admin 11 april 2017

Psykolog Ulf Hjelm, psykolog vid första linjen unga/VISIT Vårdcentralen Hagfors har  nyligen skrivit en artikel som publicerats på Svenska Dagbladets debattsidor. Här  kan du läsa hans artikel i sin helhet: Socialstyrelsens expertgrupp har lämnat förslag på nya Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Som psykologisk behandling rekommenderar expertgruppen nästan uteslutande KBT, annars är […]

Läs hela inlägget ›

Världshälsodagen idag handlar om depression

av admin 7 april 2017

Idag, den 7 april, är det Världshälsodagen. Världshälsoorganisationen, WHO, uppmärksammar i år att vi behöver prata mer om depression – bland annat för att visa att sjukdomen kan behandlas. Du kan läs mer om detta på Folkhälsobloggen och hur Landstinget i Värmland på olika sätt arbetar för att möta behovet av vård för personer med depression. På […]

Läs hela inlägget ›

Het debatt om socialstyrelsens riktlinjer för behandling av depression och ångest

av Susanne Boman 4 april 2017

Sedan i januari i år har det pågått en het debatt i media om Socialstyrelsen  förslag till nya nationella riktlinjer för behandling av depression och ångest. Debatten initierades av sjutton nordiska forskare som via ett flertal artiklar i DN Debatt menar att förslaget innehåller i många stycken felaktiga tolkningar av aktuell forskning. De anser att sakkunniga forskare med internationella […]

Läs hela inlägget ›

Första linjen visar goda resultat

av Susanne Boman 31 mars 2017

 – Fantastisk personal är grunden i det hela, säger Christina Sand, avdelningschef på första linjen i en intervju med SR P4 Värmland igår. Bland 16-åringarna som besökte mottagningen för första gången uppgav mer än två av tre att de hade måttliga till moderata problem. Efter tre månaders behandling sjönk siffran till knappt en av tre, […]

Läs hela inlägget ›

Vad är verksamt i integrativ psykoterapi?

av Susanne Boman 15 mars 2017

Av Ulf Hjelm, psykolog vid VISIT, vårdcentralen i Hagfors. Efter de senaste inläggen på psykiatribloggen har jag fått frågan: ”Vad är verksamt i integrativ psykoterapi på första linjen?” Frågan är intressant men oerhört komplex. Ett mer generellt svar – som forskare ofta eftersträvar – är ytterst svårt att leverera, eftersom ett svar är beroende av […]

Läs hela inlägget ›