Fördelar och risker med sociala medier

av Susanne Boman den 15 november 2017

Av  Ola Lindgren, Psykolog, psykoterapeut, fil lic.

Den eminenta tidskriften Psykologi som ges ut av Norsk psykologforening finns på nätet. I senaste numret kan man bland annat läsa en artikel om fördelar och risker med sociala medier, den öppenhet som befrämjas där och de relationer som är beroende av andras uppmärksamhet.

Många människor mår bra av att dela sina svårigheter med andra, att berätta om dem, acceptera dem och diskutera dem.

Men betyder det att öppenhet alltid är av godo?

Författarna Hedvig Montgomery och Arne Jørgen Kjosbakken höjer ett varnande finger:

”För när det som finns bakom fasaden, blir själva fasaden, kan det vara svårt att gömma sig någonstans och leva ett privat liv.
Och glömt blir det heller inte, även om situationen skulle ändra sig. Allt som blir delat, ligger kvar därute” (min översättning).

{ 0 kommentarer }

Bokmärk/Dela
Fler

Kompensatorisk behandling i skolan

av admin den 5 november 2017

Av Ulf Hjelm, psykolog vid VISIT, vårdcentralen i Hagfors.

Den höga tillgängligheten har inneburit att specialpedagogen har träffat barnet på mottagningen med familjen och samtidigt behandlat barn/familjen på skolan som ett led i en integrativ ny behandling. Tillsammans med barnet har vi i skolan klivit över annars oöverkomliga hinder i form av oro, ångest, relationsproblem, nedstämdhet, separationsproblematik, som resulterat i hemmasittande.  Vi har sett den nya formen av behandling som god service samt värdefull kompensatorisk behandling.

Min uppfattning är att dagens skola måsta ta ett helt annat ansvar än idag för elevernas ökande psykiska ohälsa.  Först då fullgör skolan sitt kompensatoriska uppdrag.

En grundtanke har varit att barn och unga har rätt till bra hälsa och till en differentierad sjukvård även i sin närmiljö. I vårt fall ska de inte behöva åka 8-10 mil enkel resa till Karlstad för att få hjälp och behandling av sin psykiska ohälsa. Särskilt för yngre barn tar resan tid, är tröttsam och motivationsminskande eftersom man måsta avstå från betydelsefulla fritidsaktiviteter.

Vår första linje utgår från ett preventivt synsätt. Vi arbetar gärna med tillfällig, minimal och lindrig psykisk ohälsa för att lära ut strategier och hantering av svåra livssituationer.  Men synsättet bidrar också till en tillgängligare och öppnare psykiatrisk sjukvård i Hagfors. Barn och unga tas emot direkt. De behöver inte stå i kö i flera år för att få hjälp med psykisk ohälsa.

Suicidprevention och att träffa barn med självmordstankar blev tidigt viktigt för oss, eftersom de kom och fortsätter att komma till mottagningen på grund av vår höga tillgänglighet.

Varje individs behov, funktionsnivå och psykiska ohälsa styr våra val av behandlingsmetoder.  Vi utgår inte från en psykologisk inriktning, utan från flera. Som integrativa adderar vi kunskaper, tekniker och metoder från olika inriktningar och använder flera parallella spår i kartläggning och behandling.

Vår kombination av barnyrkeskunskaper med specialpedagog, socionom och psykolog gör att barnen och deras behov synliggörs professionellt på flera sätt samtidigt. Vi kartlägger varje barn unikt och skräddarsyr varje behandling. Samtidigt ser vi helheten av sociala, emotionella och pedagogiska behov, har nära till samverkan med andra aktörer.  Vi använder lotsning och gör smidiga övergångar mellan vårdens olika vårdnivåer av flera skäl.

Vi släpper exempelvis inte kontakten förrän nästa aktör tagit emot, och vi har strävat efter flera samtidiga samordningar av specialister på olika nivåer genom validerade gemensamma  instrument och genom skriftliga samverkansrutiner. Vi vill ha mjuka trygga övergångar genom lotsning av klienter, deras psykiska ohälsa och av specialisternas kunskaper.  Experter skall kunna bygga vidare på varandras fakta och analyserade kunskaper och klienten skall slippa upprepa allt i sin historia.

Vi evidensbaserar idag varje terapi med FIt-outcomes, ORS och SRS samt med andra skattningsskalor och test.

 

På Hagfors kommuns hemsida finns utvärderingen från Karlstad universitet, våra verksamhetsberättelser, samverkansrutiner och annan dokumentation:

http://www.hagfors.se/undersidor/stod–omsorg/barn-och-ungdom/forsta-linjen-visit/verksamhetsinformation.html

 

Ulf Hjelm

{ 0 kommentarer }

Bokmärk/Dela
Fler

Föreläsning i Karlstad: Läkemedel vid psykisk ohälsa – oönskade effekter

av Susanne Boman 30 oktober 2017

Tisdagen den  7 november 18:00 – 20:00 hälsas alla intresserade välkomna till en föreläsning om vilka oönskade effekter som kan uppstå när man har psykisk ohälsa och tar läkemedel – och om vad man kan göra om sådana effekter uppstår. Vad händer i kroppen när man tar läkemedel vid psykisk ohälsa? Vilken hjälp kan man få, vad kan […]

Läs hela inlägget ›

VISIT upphör

av admin 26 oktober 2017

Av Ulf Hjelm, psykolog vid VISIT, vårdcentralen i Hagfors. 2011-11-11 startade första linjen mottagningen VISIT i Hagfors kommun. Som ett samverkansprojekt mellan allmänmedicin, socialtjänsten och skolan för att behandla och förebygga lindrig och medelsvår psykisk ohälsa hos barn och familjer 0-25 år. I november i år upphör VISIT och personalen börjar på Första linjen unga […]

Läs hela inlägget ›

Inflytandefrågor för brukare och patienter

av Mona Noreklint 12 oktober 2017

Av Lina Larhult Aktivitetssamordnare/BISAM (Brukarinflytandesamordnare), Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Vuxenavdelningen, Karlstads kommun. Den 12-13 september  gick resan från de värmländska skogarna till Skånes öppna landskap.  Vi var fyra personer som gav oss av till Ystad för att delta i en nätverkskonferens för de som jobbar med inflytandefrågor för brukare och patienter: Mattias Hallberg verksamhetsutvecklare och Lina […]

Läs hela inlägget ›

Ett landsting för alla – Värmland Pride 2017

av Susanne Boman 8 september 2017

Alla människor har lika värde och ska mötas med respekt – det är landstingets värdegrund. Vi vill uppmärksamma den extra mycket under Värmland Pride paraden den 9 september. Häng med oss! Läs mer på Folkhälsobloggen.

Läs hela inlägget ›

Vården ur befolknigens perspektiv

av Susanne Boman 4 september 2017

Sidbild Sidinnehåll Vården ur befolkningens perspektiv är en årlig studie som fokuserar på befolkningens erfarenheter av vården. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Resultaten i rapporten  gör det möjligt att beskriva patientcentreringen i svensk sjukvård genom att jämföra med andra länder. Vården ur befolkningens perspektiv 2016 innehåller de svenska och internationella resultaten […]

Läs hela inlägget ›

Boktips om unga introverta

av admin 21 augusti 2017

Här kommer ett boktips från Ulrika Sortelius, bibliotekarie vid Sjukhusbiblioteket i Arvika. Boken finns att låna via sjukhusbiblioteken inom Landstinget i Värmland. Titel: Den tysta kraften. En bok för unga introverta. Författare:  Susan Cain Förlag Natur & Kultur 2017 Att ha ett tystlåtet temperament är inget ovanligt eller negativt. Det som kan kännas påfrestande är snarare att […]

Läs hela inlägget ›

Värmländskt forskningsprojekt om fysioterapi vid PTSD

av Susanne Boman 14 augusti 2017

Conny Blaauwendraat, är fysioterapeut i Arvika. Sedan 2013 har hon ägnat delar av sin tjänst till att forska om patienter med posttraumatisk stress syndrom. I en  interventionsstudie har hon utvärderat effekten på rörelsekvalitet i form av Basal Kroppskännedom, en fysioterapeutisk behandlingsmetod hos patienter med PTSD symptom och deras upplevelser av rörelser efter 12 behandlingar och […]

Läs hela inlägget ›

Föreläsning om självmordsprevention

av admin 8 augusti 2017

Torsdag 7 september Kl 18:00 föreläser Marie Niljung från föreningen Suicide Zero vid Resurscentrum Rosenbadsgatan 2 Karlstad. Föreläsningen arrangeras i samarbete med Föreningen Balans och  och anhörigföreningen FPS. Föreläsningen som har rubriken Våga fråga- Kunskap räddar liv Under kvällen kommer Marie berätta utifrån sin erfarenhet att vara anhörig till personer som inte orkat leva längre. Hon gör […]

Läs hela inlägget ›