Föräldraskap och psykisk ohälsa

av bloggadmin den 13 januari 2017

Av Katarina Grim, doktorand i socialt arbete vid Karlstads universitet och Högskolan Dalarna. Forskningsområde: Delat Beslutsfattande (Shared Decision making, SDM).  Aktuell som gästbloggare om medverkan som erfaren brukare i patient- och närståendeutbildningar.

Som brukarrepresentant är jag van att uppmärksamma hur den psykiatriska vården ofta haft en snäv syn på psykisk ohälsa och behandling, med alltför stort fokus på symptom, funktionshinder och följsamhet.  Under Patient- och närståendeutbildningarna vid psykiatriska mottagningen i Arvika har jag genomgående fått uppleva hur samtliga medverkande verkligen har ett vidare perspektiv som inkluderar personernas hela livssituation och sociala sammanhang.  Fokus i alla kursmoment ligger på att lyfta deltagarnas egen kunskap och förmågor och stärka deras strategier för självhjälp. För mig har det således blivit tydligt att det inte bara är de professionellas föreställningar som behöver utmanas.

Under utbildningen berättar jag om mina erfarenheter av att leva med diagnosen bipolär sjukdom. Jag pratar också om att vara förälder. Detta är ett ämne som är laddat med ångest och skuld för många. Kanske är det lättare för mig som själv vet att mitt illa-befinnande påverkat mina barn, än för en professionell, att prata om hur viktigt det är att få allt stöd och all hjälp man kan få för att hemmet ska vara en så trygg plats som möjligt för barnen. Jag har personlig erfarenhet av att man idag kan få riktigt bra stöd från psykiatrin, både i form av barnsamtal och av föräldrastödsamtal. Där har utvecklingen verkligen också gått framåt!

En annan sak som kanske är lättare för mig som själverfaren än för en professionell att ibland skämta och skratta lite om sådant som rör livet med bipolär sjukdom. Det kan bidra till att lyfta energin och stämningen i gruppen. Det har varit en del tårar men också många skratt.

Mer om barn som anhöriga

Landstingets filmer om samtal med barn som anhöriga

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården

Personliga berättelser om att vara barn i familj med psykisk ohälsa

För barn- Våga berätta!

Barn som anhöriga
Landstinget i Värmland har en riktlinje som heter Barns rätt till information, råd och stöd vid anhörigs sjukdom eller dödsfall. Den ska säkerställa att barn ska uppmärksammas och får information när en anhörig är sjuk eller plötsligt avlider. Om detta och mer finns att läsa på Liv.se .

 

{ 0 kommentarer }

Bokmärk/Dela
Fler

Föreningen Balans arbetar för personer med depression och bipolär sjukdom och deras anhöriga. Föreningen bildades i Stockholm 1997 av patienter och deras närstående. Sedan dess har man vuxit och idag finns det ett gemensamt riksförbund och elva regionala föreningar runtom i Sverige, bland annat i Värmland. Riksförbundet ansvarar för samordning av hela verksamheten och att sprida kunskap och förståelse för Bipolär sjukdom och depression. Föreningens övergripande mål är att:
– Skapa gemenskap och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte.
– Medverka till att öka kunskap om de här sjukdomarna i olika sammanhang.
– Vara aktiv och påverka i frågor som gäller psykiatrisk vård.
– Anordna föreläsningar och andra aktiviteter.
– Stötta och arbeta för anhöriga och närståendes situation.

Aktiviteter

Balans i Värmland har en föreningslokal i Karlstad och en i Kristinehamn via Studieförbundet Vuxenskolans lokaler. Föreningen anordnar kurser, föreläsningar och cafékvällar dit man kan komma för en fika, umgås och utbyta erfarenheter med andra som har erfarenhet av bipolär sjukdom som patient, anhörig, vän eller annat. Föreningen har också samtalsgrupper i form av slutna självhjälpsgrupper som man kan delta i om man är medlem. När du blir medlem i Balans hjälper du till att skapa gemenskap och bidrar till deras arbete för bättre psykiatri. Som medlem får du delta i Balansträffar och föredrag över hela landet, ta del av deras bibliotek.

Nästa Cafékväll hålls tisdagen den 24 januari kl 18.00 vid Hamngatan 6A, Karlstad.

Har du några frågor om cafékvällen kan du kontakta Hans-Erik Karlsson, hanserik.ka@telia.com eller Bosse Dalmo på telefon 054 -22 15 42 eller via mail: bosse.dalmo@sv.se. cafekvall-karlstad-20170124

Vill du komma i kontakt med Föreningen balans?

Hemsida
Balans i Värmland
Balans riks

Mail
Kontaktperson Monica Andersson
monica_anders68@hotmail.com

På vårdguiden 1177 kan du läsa om Bipolär sjukdom och Depression

{ 0 kommentarer }

Bokmärk/Dela
Fler

Den goda viljan

av Rolf Ahlzén 27 december 2016

Den som har radiokanalen P1 och programemt Studio Ett som sällskap efter jobbet en stund kunde den 13 december höra ett kort men mycket tankeväckande samtal mellan etikforskarna Ann Heberlein och Bengt Brylde. Båda har den bland akademiska forskare inte alltid så självklara förmågan att uttrycka sig på ett sätt som även icke fackutbildade har […]

Läs hela inlägget ›

En resumé av hösten

av Monica Hedman 16 december 2016

Inom psykiatriska slutenvården finns det situationer som är mindre trevliga att hantera som vårdpersonal, främst tänker jag då på tvångsåtgärder som fasthållning och fastspänning. Trots bra teamarbete och förebyggande åtgärder så kan en tvångsåtgärd bli nödvändig. Vårt fokus blir därför att utföra dessa så värdigt och så säkert det bara går. Vi instruktörer har genomgått […]

Läs hela inlägget ›

Fokus på emotioner, samverkan och systematisk utvärdering skapar mervärden

av admin 9 december 2016

Av Ulf Hjelm, psykolog vid VISIT, vårdcentralen i Hagfors. Basala behandlingsmetoder, fokus på emotioner, samspel, skattningsskalor  och klientens behov är viktigt  för oss på första linjen unga/VISIT i Hagfors. Precis som andra behandlare strävar  vi  efter en empatisk och respektfull arbetsallians, för att skapa sammanhang,  trygghet och  förståelse i förändringsarbetet.  En arbetsallians underlättar också nära, […]

Läs hela inlägget ›

Årets sista nummer av Psykiatribladet

av Susanne Boman 5 december 2016

Psykiatribladet ges ut av Psykiatrins FoU-enhet fyra till fem gånger om året och tar upp aktuell forskning och utveckling inom psykiatri. I årets sista nummer kan du läsa om den senaste studien som nu drar igång inom psykiatriska öppenvården i Karlstad där man undersöker sömnkvalitet och stress hos patienter med PTSD. Två nya artiklar har publicerats […]

Läs hela inlägget ›

I am the evidence

av admin 28 november 2016

Peer supporters, det vill säga professionella stödpersoner inom psykiatrin som jobbar utifrån sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa är det levande beviset på att återhämtning är möjligt, säger Julie Reppers en av världens främsta forskare rörande Peer support och återhämtning från psykisk ohälsa. I våras hade jag nöjet att delta under hennes besök i Stockholm […]

Läs hela inlägget ›

Något annat än specialistpsykiatri och psykoterapi

av admin 7 november 2016

Av Ulf Hjelm, psykolog vid VISIT, vårdcentralen i Hagfors.   I några inlägg ska jag besvara den fråga som jag fått tidigare på Psykiatribloggen: Vad menar ni på VISIT med behandling? I förra veckans inlägg berättade jag hur vi arbetar med en aktiv behandling och  genomtänkt metodutveckling. Sedan starten i  november 2011 har drygt 550 personer haft […]

Läs hela inlägget ›

Aktiv behandling och genomtänkt metodutveckling vid första linjen unga/VISIT i Hagfors

av admin 31 oktober 2016

Av Ulf Hjelm, psykolog vid VISIT på vårdcentralen i Hagfors. I några inlägg ska jag besvara den fråga som jag fått tidigare på Psykiatribloggen: Vad menar ni på VISIT med behandling? Först något om bakgrund och sammanhang. Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) träffade särskilda avtal 2006-2014 för att stimulera uppbyggnaden av det som […]

Läs hela inlägget ›

Föreläsning om depression

av admin 17 oktober 2016

Depression är en vanlig sjukdom som alltid funnits och som kan visa sig på olika sätt. Landstinget i Värmland bjuder alla intresserade till en kostnadsfri föreläsningskväll om detta aktuella ämne. Kvällens föreläsningar ger information om vad det innebär att drabbas av depression och vilken hjälp sjukvården kan ge. Var Tisdag 1 november klockan 18.00–20.00 Sessionssalen, […]

Läs hela inlägget ›