Smärta, värk och beroendeframkallande läkemedel

av bloggadmin den 20 februari 2017

Edvard Smith, PeO Kirke, Anders Olsson och Klaus Stein.

Edvard Smith, PeO Kirke, Anders Olsson och Klaus Stein.

AV PeO Kirke, psykiatrisjuksköterska vid mottagningen för Individuell läkemedels nedtrappning, Karlstad

Individuell Läkemedels Nedtrappning (INL) är en mottagning där man hjälper personer att bli fria från sina beroendeframkallande läkemedel.  Den 16/2 2017 anordnade mottagningen en temadag för att belysa komplexiteten kring opioidmedicinering. Temadagen hette ”Hantera smärta och värk”.  Glädjande nog kunde vi fylla hela samlingssalen på centralsjukhuset med personal från olika professioner och även ett par vårdcentraler följde föreläsningarna via videolänk.

Finns bättre behandlingar än farmakologiska
Temadagen belyste att opioider är ett bra läkemedel i akuta situationer, men i efterförloppet av en skada finns bättre behandlingar än farmakologiska. Anders Olsson berättade på ett förtjänstfullt sätt hur opioider har försvårat hans väg tillbaka efter skador.
Överläkare Edvard Smith som jobbar vid mottagningen för Individuell Läkemedels Nedtrappning var moderator presenterar inledningsvis dr. Ulf Törnqvist, ryggkirurg. Ulf beskriver förloppet vid två vanliga åkommor; Kotkompression och spinal stenos. Han berör vikten av att vara försiktig med bensodiazepiner och opioider. Det är multimodual behandling som ska eftersträvas. Han påpekar också att ”ofta tror man att läkemedel har bättre effekt än det egentligen har”. Ulf belyser också att det kirurgiska ingreppet har bättre effekt och gynnsammare resultat om patienten har en psykosocial stabilitet innan operationen.

HELA personalgruppen behöver vara delaktiga
Klaus Stein, smärtspecialist och distriktsläkare vid Eda vårdcentral presenterade det projekt man drivit på vårdcentralen som handlade om att rätt vård till rätt patient, och då indirekt att få ner en hög opioidförskrivning. Han belyste vikten av att man som enhet måste ha ett stabilt chefskap som är aktiv i frågan, dessutom ska HELA personalgruppen vara delaktig. Klaus listar de krav man ställer på patienten vid en nedtrappning, men också de krav patienten kan ställa på vårdcentralen. Man har inte använt sig av externa resurser i detta projekt förutom att man fört diskussioner med smärtcentrum, läkemedelskommitté och ILN. Resultatet har varit bra. Man har en radikalt minskad opioidförskrivning och patienter som är friskare och mår bättre.

Anders Olsson om hur han slutade medicinera mot värk
Anders Olsson är en person som oftast benämns som guldmedaljören eller järnmannen. Han är också en patient som har råkat ut för många skador. Anders beskriver sin historia kring vinster och erövringar, men också hjärtskärande nederlag i form av skador. Anders berättar på ett humoristiskt sätt kring olika doktorers övertygelser om vad som var rätt smärtbehandling. Till slut bestämde sig Anders att sluta med sin medicinering. ”Det var min största vinst någonsin, att sluta med dessa läkemedel”.

Om ILN mottagningen
Avslutningsvis berättade jag, PeO Kirke som arbetar som psykiatrisjuksköterska vid ILN mottagningen om hur vi jobbar.  Vi hjälper patienter att bli fria från sitt läkemedelsberoende och är rådgivande till vårdgrannar i frågor kring nedtrappning av opioider och andra beroendeframkallande läkemedel. Till oss skickar man remiss om man har patient med komplex nedtrappning. Personal och patienter kan också ringa mig för att rådfråga i nedtrappningsärenden (054-6146 04). I övrigt stämde jag bara in i det föregående talare sagt. Våra patienter säger också att de mår bättre efter avslutad opioidbehandling och några känner sig även som vinnare efter avslutande av årslång opioidbehandling.

Dagen avslutades med kaffe, frukt och mingel med diskussioner och frågor till  föreläsarna. Dessutom har sjukhusbiblioteket varit behjälpliga med att ställa ut ett bord fullt med böcker om smärta och smärtbehandling. Det tackar vi för.

Vid pennan

PeO Kirke, psykiatrisjuksköterska

{ 0 kommentarer }

Bokmärk/Dela
Fler

 ”Tänk på syrgasmasken som finns på ett flygplan. För att kunna hjälpa någon annan måste du själv ta på dig masken först.”
Det är hjärnkollsambassadör Elizabeth Odalen Bjords budskap till den som är närstående till någon med psykisk ohälsa.

Elizabeth är en av föreläsarna som du kan höra under temakvällen som Landstinget i Värmland anordnar vid bibliotekshuset i Karlstad tisdagen den 7 mars, 18:00 – 20:00.

Kvällen har fokus på dig som närstående och hur du som närstående kan hjälpa en person som har psykisk ohälsa och hur kan du ta hand om dig själv på ett bra sätt.

Programmet bjuder på  en rad föreläsare med expertkunskap inom området och personer med egen erfarenhet av att vara närstående. Allt är kostnadsfritt och kräver ingen anmälan.

Läs mer om evenemanget i kalendern på Liv.se 

 

{ 0 kommentarer }

Bokmärk/Dela
Fler

Första linjen får pris för sin samverkan med ungdomar

av Susanne Boman 1 februari 2017

Mottagningen Första linjen i Karlstadområdet har idag tagit emot Psynkpriset 2016, i kategorin ”Samverkan” för det jobb de gjort under de senaste åren med att involvera ungdomar för att göra verksamheten mer tillgänglig utifrån ungas behov. Juryns motivering till priset lät så här ”För att tillsammans med en expertgrupp av barn och unga utformat Första linjen i Karlstadsområdet […]

Läs hela inlägget ›

Krångla inte till det, små grejer gör skillnad för närstående.

av admin 27 januari 2017

Av Wiktoria Granath, verksamhetsutvecklare, Kunskapscentrum, Landstinget i Värmland.  Den 25 januari 2017 hade jag förmån att delta vid en heldagskonferens med titeln Stöd till anhörig. Gäller det mig som personal? Där här ett aktuell och angeläget ämne som berör oss alla då de flesta av oss är eller någon gång kommer att bli anhöriga i vården. […]

Läs hela inlägget ›

Föräldraskap och psykisk ohälsa

av bloggadmin 13 januari 2017

Av Katarina Grim, doktorand i socialt arbete vid Karlstads universitet och Högskolan Dalarna. Forskningsområde: Delat Beslutsfattande (Shared Decision making, SDM).  Aktuell som gästbloggare om medverkan som erfaren brukare i patient- och närståendeutbildningar. Som brukarrepresentant är jag van att uppmärksamma hur den psykiatriska vården ofta haft en snäv syn på psykisk ohälsa och behandling, med alltför stort fokus på […]

Läs hela inlägget ›

Förening för för personer med depression och bipolär sjukdom

av Susanne Boman 2 januari 2017

Föreningen Balans arbetar för personer med depression och bipolär sjukdom och deras anhöriga. Föreningen bildades i Stockholm 1997 av patienter och deras närstående. Sedan dess har man vuxit och idag finns det ett gemensamt riksförbund och elva regionala föreningar runtom i Sverige, bland annat i Värmland. Riksförbundet ansvarar för samordning av hela verksamheten och att […]

Läs hela inlägget ›

Den goda viljan

av Rolf Ahlzén 27 december 2016

Den som har radiokanalen P1 och programemt Studio Ett som sällskap efter jobbet en stund kunde den 13 december höra ett kort men mycket tankeväckande samtal mellan etikforskarna Ann Heberlein och Bengt Brylde. Båda har den bland akademiska forskare inte alltid så självklara förmågan att uttrycka sig på ett sätt som även icke fackutbildade har […]

Läs hela inlägget ›

En resumé av hösten

av Monica Hedman 16 december 2016

Inom psykiatriska slutenvården finns det situationer som är mindre trevliga att hantera som vårdpersonal, främst tänker jag då på tvångsåtgärder som fasthållning och fastspänning. Trots bra teamarbete och förebyggande åtgärder så kan en tvångsåtgärd bli nödvändig. Vårt fokus blir därför att utföra dessa så värdigt och så säkert det bara går. Vi instruktörer har genomgått […]

Läs hela inlägget ›

Fokus på emotioner, samverkan och systematisk utvärdering skapar mervärden

av admin 9 december 2016

Av Ulf Hjelm, psykolog vid VISIT, vårdcentralen i Hagfors. Basala behandlingsmetoder, fokus på emotioner, samspel, skattningsskalor  och klientens behov är viktigt  för oss på första linjen unga/VISIT i Hagfors. Precis som andra behandlare strävar  vi  efter en empatisk och respektfull arbetsallians, för att skapa sammanhang,  trygghet och  förståelse i förändringsarbetet.  En arbetsallians underlättar också nära, […]

Läs hela inlägget ›

Årets sista nummer av Psykiatribladet

av Susanne Boman 5 december 2016

Psykiatribladet ges ut av Psykiatrins FoU-enhet fyra till fem gånger om året och tar upp aktuell forskning och utveckling inom psykiatri. I årets sista nummer kan du läsa om den senaste studien som nu drar igång inom psykiatriska öppenvården i Karlstad där man undersöker sömnkvalitet och stress hos patienter med PTSD. Två nya artiklar har publicerats […]

Läs hela inlägget ›