Tål mina TICS, tack! Boktips

av admin den 7 juli 2017

Här kommer ett boktips från Ulrika Sortelius, bibliotekarie vid Sjukhusbiblioteket i Arvika. Boken finns att låna via sjukhusbiblioteken inom Landstinget i Värmland.

Tål mina TICS, tack!

Titel: Tål mina TICS, tack!
Författare:  Lisbeth Iglum Rönhovde
Förlag: InfolitenBOK

Den här boken kom ut för några år sedan men jag tycker att den förtjänar att få nya läsare. Den vänder sig till barn och unga, t.ex. mellan 10-20 år, som har tics eller tourettes syndrom. Illustrationerna av André Jensen är fantastiska och kan locka den mest ointresserade att bläddra vidare. Texten är enkel med korta rader och breda marginaler, lättläst med korta och konkreta beskrivningar. Boken handlar t.ex. om vad tics är, om man kan minska sina tics och vad andra behöver känna till om tics.

Boken bygger på att kunskap är det första steget att förändra sin tillvaro och boken ger många olika strategier för att hantera sina tics, förslag på bra mat, goda råd om sömn och andra användbara tips. Boken vänder sig som sagt till barn som själva har diagnosen tourettes syndrom eller besvär med tics, men den passar också för vänner, släktingar, lärare och andra som kommer i kontakt med barn och unga.

Vad är Tourettes syndrom?
Att ha Tourettes syndrom innebär att du har tics. Det kan vara allt från små ryckningar till att du får för dig att tvångsmässigt göra något. Så som att säga ett fult ord eller att du måste ta på något i en speciell ordning.

Här kan du läsa mer om tourettes syndrom
1177.se
Riksförbundet Attention
UMO

{ 0 kommentarer }

Bokmärk/Dela
Fler

Boktips om hetsätning

av admin den 16 juni 2017

Här kommer ett boktips från Ulrika Sortelius, bibliotekarie vid Sjukhusbiblioteket i Arvika. Boken finns att låna via sjukhusbiblioteken inom Landstinget i Värmland.

Att övervinna hetsätning : ett vetenskapligt utvärderatTitel: Att övervinna hetsätning : ett vetenskapligt utvärderat behandlingsprogram. 2017
Författare:
 Christopher G Fairburn
Förlag: Natur & Kultur

Att övervinna hetsätning : ett vetenskapligt utvärderat behandlingsprogram heter en nyligen utgiven bok av författaren Christopher G Fairburn. Den här boken är ett bra stöd till den som lider av bulimi, hetsätning och liknande tillstånd, liksom för närstående och för terapeuter som möter patienter med ätstörningar. Det är en självhjälpsmanual baserad på KBT som ger läsaren en bättre relation till mat, ätande och till sin kropp. Författaren beskriver hetsätningens onda cirklar och varför det har blivit så svårt att ta sig ur dem. Här får man kunskap om ätstörningar och vägleds genom behandlingen på ett tydligt och empatiskt sätt, med många exempel som ger igenkänning. Manualen har utvärderats i forskning och har visat sig ha mycket god effekt. Man kan följa programmet på egen hand eller tillsammans med en terapeut eller en närstående.

 

Vad är Bulimi?
Bulimi är en ätstörning som innebär att du hetsäter och sedan försöker göra dig av med maten, till exempel genom att kräkas eller använda laxermedel. Bulimi kan orsaka psykisk ohälsa och allvarliga kroppsliga skador om du inte får behandling. De flesta som får behandling blir friska. Läs mer om Bulimi på vårdguiden 1177.

Hur söker man vård?
På 1177 får du hjälp med var du vänder dig om du behöver söka psykiatrisk vård vid Landstinget i Värmland.

 

{ 0 kommentarer }

Bokmärk/Dela
Fler

Handikappförbunden Värmland har bytt namn till Funktionsrätt Värmland

av admin 9 juni 2017

Under många år har de funktionsnedsattas samarbetsorganisationer arbetat för att få bort handikappbegreppet. Budskapet har varit att man är funktionsnedsatt och inte handikappad. Och nu har man även slopat handikappbegreppet från den egna organisationens namn. Först bytte riksorganisationen namn till Funktionsrätt Sverige. Därefter bytte lokalorganisationen i länet namn till Funktionsrätt Värmland. Detta firades den 24 […]

Läs hela inlägget ›

NSPH 10 år

av Mona Noreklint 2 juni 2017

NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) firade 10 år 9 maj och jag hade förmånen att delta. En välbesökt och trivsam tillställning med tillbakablickar och framtidshopp. Talare kunde konstatera att samarbetet startat med meningsskiljaktigheter mellan olika organisationer men resulterat i givande samarbete kring de frågor man varit överens om. Ytterligare en organisation har nu tillkommit […]

Läs hela inlägget ›

Brukarens delaktighet i den psykiatriska vården

av Mona Noreklint 26 maj 2017

  I september 2007 deltog jag i vid min första brukarkonferens. Det var i Stockholm – jag var färsk som timanställd av Landstinget i Värmland i rollen som återhämtad patient inom psykiatrin. Det var en endagskonferens i Emanuelskyrkan med massor av människor och parallella seminarier. Jag var alldeles upprymd av bara vetskapen att vi var […]

Läs hela inlägget ›

Boktips

av admin 18 maj 2017

Här kommer ett boktips från Ulrika Sortelius, bibliotekarie vid Sjukhusbiblioteket i Arvika. Boken finns att låna via sjukhusbiblioteken inom Landstinget i Värmland. Introduktion till psykiatrirätt för vårdpersonal, socionomer och jurister. 2017 Författare:  Lotta Vahlne Westerhäll Den här boken beskriver de rättsliga regler som vårdpersonalen har att förhålla sig till inom psykiatrin. Inom psykiatrin finns både frivillig vård […]

Läs hela inlägget ›

Värmland prioriterar vuxnas psykiska hälsa

av Susanne Boman 12 maj 2017

Landstingets folkhälsostrategi 2015-2020 – en god och jämlik hälsa i hela befolkningen, antogs av landstingsstyrelsen den 22 september 2015. Syftet med strategin är att tydliggöra folkhälsoinsatser, förbättra ledning och styrning av folkhälsouppdraget och att möjliggöra uppföljning. Tre områden är prioriterade: •barn och ungas hälsa •levnadsvanor bland vuxna •och psykisk hälsa bland vuxna Psykisk hälsa bland […]

Läs hela inlägget ›

Vården i siffror

av Susanne Boman 3 maj 2017

Vården i siffror är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård. Verktyget finansieras gemensamt av Sveriges landsting och regioner och förvaltas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vården i siffror visar data som belyser bra och mindre bra resultat, som underlag till fördjupade analyser. Här finns resultat och mått som gäller allt från […]

Läs hela inlägget ›

Socialstyrelsens förtydliganden om riktlinjerna för vård av depression och ångestsyndrom

av admin 24 april 2017

Sedan i januari i år har det pågått en het debatt i media om Socialstyrelsen  förslag till nya nationella riktlinjer för behandling av depression och ångest. Debatten initierades av sjutton nordiska forskare som via ett flertal artiklar i DN Debatt menar att förslaget innehåller i många stycken felaktiga tolkningar av aktuell forskning. De anser att sakkunniga forskare med internationella […]

Läs hela inlägget ›

Socialstyrelsens arbetsgrupp brister i analys och nyanserad kunskap

av admin 11 april 2017

Psykolog Ulf Hjelm, psykolog vid första linjen unga/VISIT Vårdcentralen Hagfors har  nyligen skrivit en artikel som publicerats på Svenska Dagbladets debattsidor. Här  kan du läsa hans artikel i sin helhet: Socialstyrelsens expertgrupp har lämnat förslag på nya Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Som psykologisk behandling rekommenderar expertgruppen nästan uteslutande KBT, annars är […]

Läs hela inlägget ›